Artikel | Meer informatie | Contact | Op de hoogte blijven

De jubelverhalen over digitalisering staan vaak in schril contrast met de praktische uitdagingen die ondernemingen ondervinden als ze ermee aan de slag gaan. Dat geldt wellicht vaker voor familiebedrijven, die meer voeling hebben met incrementele innovaties dan met (potentieel) 'ontwrichtende' transformaties - waar een digitale strategie zeker toe kan leiden. De valkuil is volgens ons het idee dat zo'n digitale strategie een confectiepak is. Dat klopt niet: het is een maatpak.

Waarde creëren met digitalisering

Een digitale strategie moet naadloos aansluiten op de organisatie, passen als een handschoen. Dat eenvoudige uitgangspunt kan de organisatie veel ellende besparen. Het voorkomt bijvoorbeeld het binnenhalen van digitale specialisten die 'de boel wel even onder handen zullen nemen'. Maar 'we moeten digitaliseren' kan nooit het startpunt zijn van een digitale strategie. Startpunt is altijd of en hoe déze organisatie waarde kan creëren met digitalisering.

Dus gaat het om de combinatie: kennis over en ervaring met de eigen organisatie en bedrijfsprocessen gecombineerd met kennis over en ervaring met wat digitalisering betekent of kan betekenen. Vroeger of later kan blijken dat tussen beide een flinke kloof gaapt, maar dat is niet erg. Dat geeft alleen maar aan dat het geforceerd opzetten van digitale projecten een slecht idee is geweest. Bijvoorbeeld omdat producten en diensten zich fundamenteel niet lenen voor digitale versies of aanvullingen. Of omdat medewerkers niet met de vereiste veranderingen kunnen omgaan. Of omdat de kosten veel te hoog zouden oplopen, gezien de maximaal te behalen resultaten.

Inventariseren van de startpositie

Het inventariseren van de startsituatie verdient daarom veel aandacht. Wat kenmerkt uw onderneming als het om verandering en innovatie gaat? In het kader van die vraag brengt u in beeld hoe management, medewerkers, organisatiestructuur, financiële middelen, technologie, data, bedrijfscultuur et cetera zich verhouden tot grote veranderprojecten. Een reeks deelvragen dringt zich dan op. Is er een heldere visie op digitalisering? Hoe is het gesteld met het draagvlak daarvoor bij alle mogelijke stakeholders? Hoe verliepen eerdere innovatieprogramma's? Zijn de capaciteiten aanwezig om dergelijke programma's goed te regisseren? Op welk niveau is er technologische kennis aanwezig? Et cetera.

Samenwerking

Bijzondere aandacht vergen daarnaast de bereidheid en de mogelijkheden tot samenwerking, in welke vorm dan ook. Digitalisering kan de traditionele verhoudingen tussen marktpartijen op zijn kop zetten en niet zelden is er nauwelijks vooruitgang te boeken zonder intensieve samenwerking met 'concurrenten' of andere partijen in de keten, horizontaal of verticaal. Dus: is uw organisatie daarop voorbereid?

Wij dringen zo aan op dit bewustzijn van de startsituatie, omdat digitalisering zo'n bijzonder ingrijpend proces kan zijn, met soms radicale gevolgen voor alle stakeholders. Met het oog daarop gebruikt KPMG een denkmodel, resulterend in vier archetypes van digitale strategie. Dit denkmodel stellen we graag aan u beschikbaar. Het is hier te downloaden. Mocht u vragen hebben hierover of wilt u meer weten over onze visie op digitalisering en de implementatie van digitale strategieën, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.