Wie energietransitie zegt, denkt vaak meteen aan collectieve warmtenetten. Ze bieden veel mogelijkheden, maar er zijn kanttekeningen. Niet iedere locatie is geschikt, omdat er geen stabiele bron in de buurt is voor warmte of er een beter alternatief is (bijvoorbeeld individuele oplossingen zoals elektrische warmtepompen).

Zijn de voorwaarden wel gunstig omdat er een duurzame warmtebron beschikbaar is, dan is het zaak snel te handelen. Zeker omdat een collectief warmtenet in de bestaande gebouwde omgeving vaak het meest eenvoudige en het goedkoopste alternatief is voor gas. Om draagvlak te creëren voor warmte als collectieve oplossing verdienen bewonerscoöperaties extra aandacht. De hoge betrokkenheid van de deelnemers kan een collectief warmteproject succesvol maken.

Lees onderstaande blog voor meer informatie.

Bekijk ook

Contact

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.