Gedegen, integer en effectief vermogensbeheer is cruciaal voor een goed functionerende samenleving. Dat geldt specifiek in de Nederlandse context waarin een pensioenvermogen wordt beheerd dat twee keer zo groot is als ons bruto binnenlands product. Dit onderstreept hoe belangrijk het is om de uitdagingen in het veld goed te adresseren.

Asset owners en asset managers opereren in een uitdagend speelveld. In een omgeving met lage inflatie en lage rente zijn vermogensbeheerders meer dan ooit tevoren op zoek naar hogere rendementen. Bovendien opereren ze in een steeds complexere gereguleerde markt, waarin onder andere de transparantie in kosten in toenemende mate belangrijk is. Daarnaast is bij asset owners en asset managers in het beleggingsbeleid een integratie gaande van lange termijn beleggen en ESG. Tot slot maakt technologie in vermogensbeheer verandering en innovatie mogelijk en creëert dit nieuwe kanalen en kansen in de markt.

KPMG helpt u de uitdagingen het hoofd te bieden en nieuwe mogelijkheden te benutten. Of uw vraag nu ligt op het vlak van audit, assurance, strategie, wet- en regelgeving, technologische innovatie of risk management. Onze expertise op functioneel terrein gaat daarbij altijd samen met onze diepe kennis van de markt.

KPMG Asset Management in Nederland wordt geleid door twintig partners en bestaat uit 250 professionals. Wij bedienen de grotere spelers in Nederland onder de pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, verzekeraars, asset managers en family offices.

Contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.