Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 39% in het afgelopen jaar een integriteitsschending op de werkvloer meegemaakt. Het gaat daarbij vooral om het onzorgvuldig omgaan met geheime of persoonlijke informatie, schenden van privacy, pesten, creëren van een vijandige werksfeer en elkaar lastigvallen. Dit blijkt uit een onderzoek van KPMG Nederland onder de Nederlandse beroepsbevolking

Integer gedrag

Werkenden ervaren weinig waardering voor integer gedrag in hun werk. Bovendien zijn ze van mening dat er door hun werkgevers weinig moeite wordt gedaan om integriteitsschendingen te ontdekken. Volgens Paul Hulshof, partner bij KPMG Nederland, ontbreekt het aan zicht op wat er zich daadwerkelijk afspeelt op de werkvloer: “Wanneer niet-integer gedrag onopgemerkt blijft, vergroot dit de kans dat dergelijk gedrag toeneemt omdat medewerkers denken dat ze ermee weg kunnen komen. Met beperkte controles worden medewerkers immers nauwelijks geconfronteerd met hun eigen gedrag. Ook neemt de alertheid van medewerkers af.”  

Bochten afsnijden

Bovendien voelt 27% van de werkenden een grote druk om commerciële doelstellingen te behalen, waardoor de kans toeneemt dat medewerkers ‘bochten afsnijden’. Volgens 83% is er binnen de organisatie waar zij werken wel genoeg ruimte om te leren van fouten. 

Melden

Nederlanders die een integriteitsschending hebben gezien, melden dit in 48% van de gevallen niet. Zij geven hiervoor verschillende redenen. Ze vinden dat het niet aan hen is om dit te doen, ze willen niet gezien worden als onruststokers en verwachten negatieve reacties wanneer zij een integriteitsschending melden. Als er sprake is van het creëren van een vijandige werkomgeving, meldt 58% dit niet, 42% wel.

“Wanneer integriteitsincidenten niet worden gemeld, kunnen deze langer doorsudderen, met alle schade van dien”, zegt Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij KPMG Nederland. “Een randvoorwaarde voor mensen om zo’n incident te melden is dan dat zij erop kunnen vertrouwen dat hun melding adequaat wordt opgepakt. Gelukkig zien we dat meer dan de helft (52%) van de ondervraagden gelooft dat het juist is om incidenten te melden en dat dit bijdraagt aan een veiligere werkomgeving”, aldus Kaptein.

Voor nadere informatie

Voor nadere informatie