De ontwikkelingen van de laatste jaren – COVID-19, de oorlog in de Oekraïne, hoge inflatie – hadden een aanzienlijke impact op de inkomsten en uitgaven van de vijf grootste Nederlandse verzekeraars: Achmea, ASR, Aegon, Athora en Nationale-Nederlanden. In 2022 zagen alle vijf de verzekeraars hun winsten dalen, voornamelijk als gevolg van een sterke afname van het beleggingsinkomen. Ondanks deze grootste daling in vijf jaar, zijn de verzekeraars financieel gezond. Dit blijkt uit het State of the Insurers rapport van KPMG. 

Schommelingen in de markt

De kosten voor de Nederlandse verzekeraars fluctueren door verschillende factoren, zoals COVID-19, extreme weersomstandigheden, inflatie en stijgende rentetarieven. Schadeverzekeraars kregen te maken met meer claims als gevolg van een toename in verkeersongevallen en stormschade, terwijl zorgverzekeraars hogere claims hadden door het inhalen van uitgestelde zorg.

In 2022 stegen de operationele kosten als gevolg van personeelskosten en investeringen in digitalisering. De winstgevendheid nam verder af door tegenvallende beleggingsresultaten en krimpende portefeuilles van levensverzekeringen. Om toekomstige winstgevendheid te waarborgen, zullen verzekeraars volgens KPMG aandacht moeten blijven besteden aan het zoeken naar oplossingen voor marktvolatiliteit, inflatie en stijgende schadeclaims.

ESG en AI

KPMG ziet volop kansen voor de verzekeringsmarkt. Verzekeringsmaatschappijen kunnen proactief inspelen op opkomende ESG-regelgeving en duurzaamheidsrapportage integreren in hun activiteiten. Het omarmen van ESG-praktijken helpt niet alleen om te voldoen aan wettelijke vereisten, maar biedt ook kansen voor operationele efficiëntie en bedrijfsgroei.

Daarnaast spelen kunstmatige intelligentie (AI) en embedded insurance (de naadloze integratie van producten en diensten in de klantervaring) een cruciale rol in het versnellen van de digitale transformatie van de verzekeringssector. Verzekeraars kunnen AI-technologieën zoals ChatGPT inzetten om taken te automatiseren, nauwkeurigheid te verbeteren en klantinteracties te optimaliseren. De financiële impact van deze ontwikkelingen kan aanzienlijk zijn voor verzekeraars die dit soort tools implementeren. Het is wel belangrijk om potentiële risico's en privacyproblemen bij de implementatie van AI aan te pakken.

Rutger Hagendoorn, verantwoordelijk voor het strategische verzekeringsadvies bij KPMG, herkent de uitkomsten uit het rapport: "We zien dat de verzekeringsmarkt de afgelopen jaren te maken heeft gehad met verschillende economische uitdagingen. Omdat de inflatie en de rente hoog blijven, moeten verzekeraars hun beleggingsstrategieën goed in de gaten houden. Aangezien economische onzekerheden nog steeds aanwezig zijn, is het noodzakelijk om te blijven acteren op toekomstige ontwikkelingen.”