Per 1 mei is Guido Klüth benoemd tot Professor of Practice Auditing & Assurance bij de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Naast deze rol, die met 0,2 fte één dag per week in beslag neemt, blijft hij werkzaam bij KPMG als NLP trainer en als strategisch en persoonlijk adviseur voor Marc Hogeboom, Head of Assurance.

Klüth werkt sinds 1993 bij KPMG en heeft ruime ervaring met het controleren van organisaties en ondernemingen. Daarnaast hield hij zich ook bezig met het adviseren over deze controlepraktijken. Sinds 2009 is hij werkzaam als strategisch en persoonlijk adviseur voor de Head of Assurance. Hij houdt zich, nu als adviseur van Marc Hogeboom, bezig met strategie- en beleidsvorming van KPMG Assurance. In 2010 verdedigde hij zijn proefschrift over de invloed van de kwaliteit van de arbeidsrelatie op de oordeelsvorming van accountants, waarin hij pleit voor meer persoonlijke aandacht voor het individu achter de accountant.

Combinatie tussen onderwijs, theorie en praktijk

Op de afdeling Accountancy van de TiSEM zal Klüth focussen op ethiek, cultuur en gedrag binnen accountantsorganisaties. Klüth is blij met zijn nieuwe rol: “Dit is waar al jaren mijn interesse ligt en ik ben dan ook erg blij dat ik onderwijs en onderzoek mag verrichten op dit snijvlak tussen theorie en praktijk. Het motto van Tilburg University, Understanding Society, laat zien waarom dit de perfecte plek is om deze disciplines te combineren. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om op academisch niveau bij te dragen aan dit mooie vak, juist omdat ik geloof dat thema’s als welzijn en cultuur essentieel zijn voor auditkwaliteit.” 

Professor of Practice

De Professor of Practice is een functie voor een innovatieve bestuurder of ondernemer die werkzaam is in een internationaal georiënteerd bedrijf. Tilburg University wil daarmee haar impact op de maatschappij en haar banden met de praktijk continu versterken. De bestaande leerstoel wordt gefinancierd door Tilburg University en de tijd die Klüth wijdt aan zijn rol als Professor of Practice wordt door KPMG beschikbaar gesteld, omdat KPMG het belangrijk vindt dat er aandacht blijft voor de wetenschappelijke theorie en (beroeps)praktijk. Hierbij heeft Klüth volledige academische vrijheid over wat hij onderzoekt, schrijft en publiceert en hoeft hij hierover geen enkele verantwoording af te leggen aan KPMG. Als Professor of Practice zal Klüth, met zijn uitgebreide ervaring en interesse in de maatschappij “een inspirerend rolmodel zijn voor studenten,” aldus Tilburg University.

Onze organisatie