De algemene financiële resultaten van de vier grootste Nederlandse banken, ING, Rabobank, ABN Amro en de Volksbank, waren gezond in het fiscale jaar 2022. Dit blijkt uit het State of the Banks rapport. Banken gingen op zoek naar nieuwe inkomsten om minder afhankelijk te zijn van de rentestand en focusten zich voornamelijk op vergoedingen en commissies (bijvoorbeeld voor betaalpakketten of betaaldiensten). 

(On)afhankelijkheid van de rentestand

Om minder afhankelijk te zijn van de rentestand gingen banken op zoek naar nieuwe inkomsten. Zo ontwikkelden de banken bijvoorbeeld betaalpakketten of adviesdiensten. Door de hogere rente verwacht KPMG dat de banken hun marges structureel zullen verhogen.  Daarnaast verwacht KPMG, door de hogere rentestand en een afname van economische groei, meer provisies en wanbetalingen, vooral bij bedrijven met een relatief hoge schuldenlast.

De kansen en risico’s van ESG

De dubbele materialiteit van ESG (bedrijven die rapporteren over CSRD moeten een duurzaamheidskwestie vanuit twee perspectieven bekijken: naast impact op mens en milieu ook op de organisatie), stelt banken bloot aan zowel kansen als risico’s. Om ESG-regelgeving en veranderingsinitiatieven effectief aan te pakken, moeten banken een integrale ESG-strategie en -transformatieaanpak hanteren om waarde op lange termijn te creëren. Dit vereist geïntegreerde maatregelen en volledige aandacht van leidinggevenden voor een gerichte, consistente en tijdige overgang in lijn met bedrijfsdoelstellingen, gezien de dubbele materialiteit van ESG.

Oog op de toekomst

Tot slot gaat op 17 januari 2025 de Digital Operational Resilience Act (DORA) van kracht, waardoor Europese banken hun IT-beveiliging moeten verbeteren. Cyberaanvallen vormen een groeiend risico voor banken, gezien hun toenemende afhankelijkheid van technologie en gedeelde diensten van derden. DORA-toetreding draagt bij aan de stabiliteit van het financiële systeem en vermindert het risico van ernstige systeemfouten in de Europese Bankgemeenschap.

Camiel van Steekelenburg, hoofd van de financiële- en bankensector bij KPMG.: “We zien dat de banken zich in het fiscale jaar 2022 goed staande hebben gehouden ondanks de economische uitdagingen die zich voordeden. Door zich bewust te zijn van het effect van de rentestand hebben de banken hier een positieve slag geslagen. Maar de economische onzekerheden zijn nog niet verleden tijd dus het blijft belangrijk om weerbaar te zijn voor komende ontwikkelingen.”