Ter ere van het 15-jarige jubileum heet Stichting Petje af Hare Majesteit Koningin Māxima welkom op 9 juni 2022 op het hoofdkantoor van donateur KPMG in Amstelveen. Het bezoek van de Koningin staat in het teken van aandacht voor kansengelijkheid voor kinderen in Nederland. Na het werkbezoek van Koningin Māxima start het lustrumcongres van Stichting Petje af waar onder andere Minister Carola Schouten spreekt over het verbeteren van kansengelijkheid voor kinderen.

Tijdens haar bezoek ontmoet Koningin Māxima de kinderen van Petje af. Ook spreekt ze met medewerkers, bestuursleden, vrijwilligers en betrokkenen die deze stichting ondersteunen. Onder leiding van Jacobine Geel en Tia Alhajali wordt tijdens het aansluitende congres teruggekeken naar wat Petje af in de afgelopen 15 jaar heeft bereikt. Samen met sprekers zoals Carola Schouten, Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en schrijver en televisiemaker Karim Amghar wordt vooral ook vooruit gekeken hoe kansengelijkheid voor kinderen verder te verbeteren. KPMG-bestuursvoorzitter Stephanie Hottenhuis neemt eveneens deel aan de rondetafelbijeenkomst tijdens dit lustrumcongres.

“Voor ons als donateur van Stichting Petje af is het een grote eer Koningin Māxima te mogen verwelkomen op ons kantoor in Amstelveen voor het 15-jarige jubileum van de stichting. Haar bezoek bevestigt eens te meer dat Petje af geweldig goed werk doet voor meer kansengelijkheid voor de generatie professionals van de toekomst,” vertelt Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG in Nederland.

Sinds 2019 ondersteunt KPMG Stichting Petje af pro bono met advies op organisatievraagstukken rondom hun groei en meerjarenstrategie.

Meer over de ontvangst en het gehele programma is beschikbaar op petjeaf.nl.

Over Stichting Petje af

Niet alle kinderen in Nederland krijgen gelijke kansen zich te ontwikkelen voor hun toekomst. Dat constateerden de toenmalige oprichters van Petje af 15 jaar geleden al tijdens hun afstudeerstage aan de PABO. Zij startten destijds Stichting Petje af als aanvullend programma op het reguliere onderwijs om de wereld van kinderen te vergroten en daarmee de kansen te laten toenemen. Nu, 15 jaar later, is het onderwerp kansengelijkheid voor kinderen actueler dan ooit. Petje af is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke stichting waaraan wekelijks op 45 plekken in Nederland kinderen deelnemen. Met dit intensieve programma maakte Petje af de afgelopen 15 jaar voor duizenden kinderen van 10 t/m 14 jaar het verschil.

Onze organisatie