Organisaties kunnen niet elke uitdaging alleen oplossen. Overkoepelende uitdagingen in de waardeketen vragen om nieuwe en innovatieve oplossingen. De complexiteit en omvang van deze uitdagingen overstijgen vaak het vermogen van afzonderlijke organisaties om effectieve oplossingen te creëren. Dit toont aan dat er behoefte is aan een gezamenlijke aanpak van innovatie over de organisatiegrenzen heen.

Innovatie-ecosystemen en ‘living labs’ (proeftuinen) kunnen een samenhangende structuur bieden om een dergelijke gezamenlijke aanpak te bevorderen. Door middel van een innovatie-ecosysteem kunnen partners ideeën cocreëren, terwijl living labs een fysieke ruimte bieden om de oplossingen te testen en verder te ontwikkelen.

Om effectieve innovatieve cocreatie aan te gaan, is het essentieel om twee vragen te beantwoorden: wie kan een waardevolle partner zijn en wat zijn de uitdagingen om samen op te lossen? Onze publicatie ‘Innovation through collaboration’ geeft inzichten in hoe je naar jouw antwoorden kunt handelen en succesvolle innovatie-ecosystemen en living labs kunt opzetten. Wij presenteren ook manieren om urgente uitdagingen te overwinnen, zoals het afstemmen van doelstellingen en het realiseren van toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen.

Graag meer weten over innovatie door samenwerking? Download dan hieronder de publicatie.

Laatste inzichten