De Voorbeeldjaarrekening Beleggingsentiteiten (pdf, 9 MB) die de branchegroep Asset Management jaarlijks uitbrengt, biedt beheerders van beleggingsentiteiten algemene voorbeelden voor de inrichting van de jaarverslaggeving onder Dutch GAAP. Het uitgangspunt bij deze voorbeeldjaarrekening is een entiteit die valt onder de regelgeving van een ‘instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE) of een alternatieve beleggingsinstelling (AIF) welke aandelen aanbiedt aan niet-professionele beleggers. Dit hebben we in de voorbeeldjaarrekening afzonderlijk aangegeven.

Hierbij is met name de inhoud van RJ 615 Beleggingsentiteiten relevant. Deze voorbeeldjaarrekening 2022 betreft de zesde editie en voldoet aan de vereisten die aan de jaarverslaggeving van beleggingsentiteiten voor het boekjaar 2022 worden gesteld. Daarnaast brengen wij verschillende onderwerpen additioneel onder de aandacht. Daarbij is tevens in de praktijk gekeken naar de in 2022 gepubliceerde jaarrekeningen van beleggingsentiteiten.

De belangrijkste toevoegingen en wijzigingen in deze editie zijn:

  • De wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en in de verslaggevingsvereisten zijn uiteengezet, zowel voor boekjaar 2022 als de aangekondigde wijzigingen voor boekjaren daarna.
  • De vereiste toelichtingen vanuit de Sustainable Finance Reporting Directive (SFDR) voor het jaarverslag zijn geactualiseerd op basis van de laatste regelgeving en inzichten. In de Voorbeeldjaarrekening is een voorbeeld is gegeven van een fonds dat onder andere ecologische en sociale kenmerken promoot en voorwaarden stelt aan ondernemingen waarin is belegd op het gebied van goed bestuur.

Met deze editie van de voorbeeldjaarrekening leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit en relevantie van de jaarverslaggeving over 2022 voor beleggingsentiteiten.

We helpen u graag op weg bij het opstellen van een jaarrekening voor beleggingsentiteiten, zowel onder Dutch GAAP als onder IFRS.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.