Tijdens de 4e editie van het M&A in Food Congres stonden EFMI Business School en KPMG op 31 januari 2023 uitgebreid stil bij de impact van de huidige marktomstandigheden op de performance van foodbedrijven en de M&A ontwikkelingen in de foodsector op korte- en lange(re)termijn.

Na twee jaren waarin de COVID-pandemie ons dagelijkse leven in zijn greep hield, leek 2022 een jaar van rust en herstel te worden. Dat pakte door de oorlog in Oekraïne, naar recordhoogte stijgende gas- en energietarieven en fors oplopende voedselprijzen echter compleet anders uit. In september 2022 bereikte de Nederlandse inflatie zijn voorlopige piek van maar liefst 14,5%. Door die torenhoge inflatie staat de koopkracht flink onder druk, verandert het koop- en keuzegedrag van consumenten en worden bedrijven uit de foodsector met sterk oplopende kosten en uitdagende supply chains geconfronteerd. Uit een analyse van 10 grote internationale C&R-ondernemingen blijkt dat bijvoorbeeld in 2022 (ten opzichte van 2021) de voorraden als percentage van de omzet met bijna 15% zijn gestegen.

Onno Groeneveld, partner Corporate Finance (M&A) bij KPMG, bracht o.a. de volgende aspecten onder de aandacht vanuit een M&A perspectief:

  • Dealvolume in 2022 circa 10% lager dan in 2021
  • Multiples staan onder druk, wat voor een belangrijk deel kan worden toegeschreven aan de krappere financieringsmarkt
  • De verkoop van Refresco aan KKR in februari voor ruim EUR 7mrd wist deze tegenwind voor te blijven, met een waardering van bijna 11x EBITDA, mede verklaard doordat Refresco een omvang heeft bereikt waarbij KKR het (ten dele) als een infrastructuur investering kan beschouwen
  • Consument lijkt terug te keren in pre-COVID koopgedrag, wat zijn weerslag lijkt te hebben op de waardering van ondernemingen als Just Eat Takeaway, Delivery Hero en Amazon. Verschillende ondernemingen die sterk hadden geprofiteerd van COVID probeerden dit met een verkoop te verzilveren. Maar de snelle veranderingen in het koopgedrag maakten dat deze transacties vaak niet konden worden afgerond
  • Nederlandse ondernemingen slaagden er over het algemeen redelijk goed in om prijzen door te berekenen aan supermarkten, zij het met vertraging. Met de daling van sommige grondstofprijzen kunnen producenten hun marge komend jaar daarom wellicht wat verbeteren; onduidelijk is nog in welke mate volumes negatief beïnvloed zullen worden door deze hogere prijzen. Dit zal bepalend zijn voor succes in eventuele M&A transacties
  • Duurzaamheid wordt steeds vaker een drijvende factor in M&A; mooi geïllustreerd door investeringen van elk van de drie grootste familie-investeerders in kastechnologie-ondernemingen
  • M&A in 2023 zal in toenemende mate worden gekenmerkt door transacties waar minder afhankelijkheid is van (nieuwe) financiering, zoals add-on transacties, verkoop minderheidsbelangen en doorrol van private equity partijen, bijvoorbeeld met 'business continuation funds'

Jeroen Lustig, co-founder van A-INSIGHTS, gaf op basis van uitgebreide data interessante inzichten over de financiële performance van Europese ondernemingen in de food en agrisector en de gevolgen voor M&A transacties.

Jan Wiersma, COO van Farmtrace, besprak de groeiende invloed van data-analyse op het boerenerf, en hoe Farmtrace met een gerichte overname de kritieke massa wist te bereiken om een leidende positie in deze markt te verwerven.

Peter van den Berg, CEO van Pandriks, vertelde hoe Pandriks in tien jaar tijd de grootste biologische bakker van Europa kon worden en inspireerde daarmee de vele foodondernemers en CEO's in de zaal.

Ik vond het een eer en een genoegen om dit congres te mogen leiden als dagvoorzitter. Er speelt momenteel ontzettend veel in de food branche. Met een grondstofinflatie van 40-60% en uitdagingen om voeding duurzamer, natuurvriendelijker en gezonder te maken wachten ons vele uitdagingen met grote impact op foodbedrijven. Duidelijk is ook dat de sector heel sterk is en overwegend financieel zeer gezond. De boodschap die ik zelf meeneem is dat het noodzaak is om voorop te blijven lopen. Als het gaat om verduurzaming van ketens moeten we de koe bij de horens vatten. Een duurzame bedrijfsvoering wordt een ‘license to operate’, de tijd van ‘wait & see’ is voorbij. Bedrijven die voorop lopen op dit gebied zullen bij de winnaars van morgen horen. Vanuit die optiek zorgt het ook voor een betere bedrijfswaardering.

prof. dr. Laurens Sloot - EFMI Business School

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.