De gezondheidszorg heeft de afgelopen twee jaar belangrijke lessen getrokken uit de pandemie op het gebied van transformaties in haar aanpassingsstrategieën en verbetering van de dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van digitale technologie om zorg te verlenen en ziektemonitoring te ondersteunen. De sector heeft zich weten te onderscheiden door innovatie en in de uitvoering – in een ongekend tempo – wat onderstreept dat organisaties in de gezondheidszorg in staat zijn hun flexibiliteit drastisch te verhogen, reactietijden te verkorten en aan de behoeften van het publiek te voldoen. De sector is hierdoor permanent veranderd, omdat de luxe van tijd en een stabiele omgeving niet meer nodig of zelfs beschikbaar zijn om een transformatie te verwezenlijken.

Ook het leiderschap heeft belangrijke lessen geleerd van de pandemie. In mijn rol bij KPMG heb ik gesproken met bestuurders in de gezondheidszorg over hoe hun managementstijl tijdens de pandemie is veranderd. Velen gaven aan dat ze teruggrepen naar een meer richtinggevende, command & control-aanpak, waarbij ze de teugels van het operationele resultaat strak in de hand hielden. Anderen streefden echter een meer  duurzame,  permanente verbetercultuur na, door het personeel zelf in staat te stellen veranderingen door te voeren en hen daarin te begeleiden in plaats van hen te sturen. Bij deze aanpak bleek een tolerantie voor gecontroleerd falen (leren van fouten) cruciaal te zijn om in hoog tempo trajecten te kunnen herontwerpen.

Vóór de pandemie waren veel van de laatstgenoemde organisaties al begonnen met een doorlopend verbeteringsproces. Sommige organisaties zijn op die voet verdergegaan, terwijl andere hun programma's onderbraken om zich op de pandemie te concentreren. Volgens mij zijn er geen duidelijke winnaars, omdat beide benaderingen potentiële voordelen in zich dragen. Ik kan echter wel stellen dat een doelgericht en effectief managementsysteem, gestoeld op verbetertechnieken en het juiste gedrag, snel kan worden aangepast om de meest urgente problemen van de dag op te lossen.

In het kielzog van de crisis hebben ook de technieken om duurzame, permanente verbeteringen te bewerkstelligen een snelle ontwikkeling doorgemaakt, omdat men heeft geleerd dat samenwerking effectiever is dan in silo's werken. De ‘adopt & adapt’-workshop die KPMG onlangs in het Verenigd Koninkrijk heeft georganiseerd is een goed voorbeeld van hoe deze les in de praktijk wordt gebracht om de zorg te verbeteren. Senior stakeholders op nationaal niveau in de gezondheidszorg werden hierbij samen in een kamer gezet en kregen de opdracht om een aanpak te bedenken voor snelle verandering van specifieke zorgtrajectgebieden. Tijdens dit evenement werd de koe bij de horens gevat via de ‘fail fast and learn from it’-aanpak. Trajecten werden vervolgens met groot succes overgenomen en toegespitst op lokaal niveau in het hele land. Deze aanpak bevatte zowel elementen van de command & control-methode als die van duurzame, doorlopende verbeteringen en pakte buitengewoon goed uit.

Organisaties in de gezondheidszorg zullen nu en in de toekomst hun voordeel doen met alle lessen uit de crisistijd, gezien de vele uitdagingen waar de sector zich mee geconfronteerd ziet. In veel regio’s zijn de wachtlijsten voor behandelingen nog nooit zo lang geweest en worden nu pas de gevolgen zichtbaar van ernstige gezondheidsproblemen die niet eerder konden worden gediagnosticeerd. Ongelijkheid op gezondheidsgebied is nog altijd niet opgelost. Wereldwijd heeft de pandemie ook enorme druk op een slinkend aanbod van gezondheidswerkers uitgeoefend. Deze uitdagingen dwingen bestuurders in de gezondheidszorg en hun teams anders te denken en werken, te evalueren hoe hun personeel het beste kan worden opgeleid en ingezet en hoe ze technologie kunnen inzetten om de ervaringen van patiënten te verbeteren, de werklast van zorgverleners te verlichten en patiënten meer opties te bieden door zelfzorg. Deze onderwerpen komen aan bod in de vierde editie van Healthcare Foresight, en wel in de volgende artikelen:

Via een virtuele rondetafel bespreken bestuurders uit de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten hoe COVID hen en hun organisaties heeft veranderd, en bieden daarbij waardevolle inzichten over leiderschap, organisatorische transformatie en flexibiliteit.

We komen meer te weten over de uitdagingen in de Verenigde Staten waarmee organisaties in de gezondheidszorg aldaar te maken hebben en hoe technologie wordt ingezet om de ervaringen van patiënten en personeel te verbeteren.

Een heel belangrijk gevolg van de pandemie is toch wel dat het de gezondheidszorg  heeft geleerd proactief te zijn in plaats van reactief. De sector moet nu doorpakken met deze transformatie aan de hand van de lessons learned, omdat naar verwachting een dergelijke dynamische toekomst de status quo zal zijn. Complexe uitdagingen zullen naar alle waarschijnlijkheid – zowel in crisissituaties als in stabielere tijden – de gezondheidszorg blijven achtervolgen, waarbij flexibiliteit, veerkracht en vooruitdenken cruciaal zullen zijn als antwoord op deze dynamiek.

Een dynamische toekomst in de gezondheidszorg als de status quo aanvaarden: Perspectieven op operational excellence

 Healthcare Foresight Issue 4 – April 2022

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.