Uw pensioenfonds en -uitvoeringsorganisatie staat aan de vooravond van een omvangrijke, ingrijpende en complexe transitie. Uiterlijk 1 januari 2027 moet uw deelnemers een nieuwe pensioenregeling worden aangeboden, zo is vastgelegd in het Pensioenakkoord.

Dat wil zeggen dat u als bestuurder samen met sociale partners en uitbestedingspartijen de komende tijd op veel terreinen keuzes moet maken. Keuzes die veelal met elkaar samenhangen, zoals bijvoorbeeld Vermogensbeheer met Datamanagement en Deelnemerscommunicatie met Verantwoording & assurance

Het is uw verantwoordelijkheid om het transitietraject zo in te richten dat de keuzes op al deze gebieden verantwoord en zorgvuldig gemaakt kunnen worden, maar wees u ook bewust van de risico's die hierbij komen kijken. Als uw accountant kunnen wij u hierbij helpen. 

Verder lezen? 

Contact