KPMG's Global Semiconductor Industry Outlook 2022 laat zien dat 95% van de leiders voorspelt dat de omzet binnen hun organisatie de komende jaren zal groeien, waarbij 34% aangeeft dat dit met meer dan 20% zal zijn. De aanhoudende vraag zorgt voor groeiende bedrijven en de noodzaak voor meer capaciteit. 

Om beter te kunnen inspelen op de vraag van klanten, brengen leiders meer focus aan op de eindmarkt, bijvoorbeeld automotive, communicatie, etc.  56% verwacht echter dat de tekorten binnen de sector tot 2023 zullen aanhouden. Om die reden organiseert 60% van de leiders in de komende twaalf maanden een verandering in hun supply chain.

Draadloze communicatie, automotive en internet zullen de komende jaren naar verwachting bijdragen aan de omzetgroei van een groot deel van de bedrijven. Dit betekent dat de prioriteit moet liggen bij het ontwikkelen van talent en tevens het behouden van talent, het flexibeler maken van de supply chain en het doen van overnames (M&A).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met David Ikkersheim.