Verantwoording over duurzaamheidsaspecten als milieu en/of maatschappij is voor goede doelen een vanzelfsprekendheid. Het is immers de primaire missie en strategie voor veel goede doelen. Maar ook voor commerciële organisaties wordt de verantwoording van niet-financiële informatie steeds belangrijker. De nieuwe Directive van de Europese Commissie, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), verplicht álle grote bedrijven vanaf 2023 tot het verantwoorden van bepaalde milieu- en sociale aspecten, en over deze duurzaamheidsinformatie dient ook externe assurance te worden gevraagd.

Voor veel bedrijven brengt dit veel vragen met zich mee. Om goede verantwoording af te kunnen leggen, dient te worden vastgesteld wat duurzaamheid voor het bedrijf betekent, in zowel kansen als risico’s; wat de doelstellingen van het bedrijf zijn op dit vlak; en hoe de realisatie hiervan gemeten moet worden.

Lees meer over doelgericht rapporteren over doelrealisatie

Download de publicatie hieronder en lees het volledige rapport.

Contactpersonen

Voor meer informatie neem contact op met: