Om doeltreffend te zijn, moeten internal auditors bij hun stakeholders geloofwaardigheid en vertrouwen opbouwen door aan te tonen dat zij over de juiste vaardigheden en kennis beschikken om technology-enabled internal audits uit te voeren. Zonder die geloofwaardigheid en dat vertrouwen wordt het voor technology-enabled internal auditors moeilijk, zo niet onmogelijk, om te voldoen aan de hoge verwachtingen van organisaties ten aanzien van deze nieuwe technische uitdagingen.

In de publicatie ‘Technology Internal Audit: 2022 and beyond’ gaan we in op de vraag hoe internal auditors mogelijke barrières kunnen overwinnen bij het creëren van geloofwaardigheid en vertrouwen, zodat ze echte strategische assurance providers en sparringpartners voor de organisatie kunnen worden op het gebied van technologie en risicomanagement.

Uitgelicht