De Voorbeeldjaarrekening Beleggingsentiteiten (pdf, 4 MB) die de branchegroep Asset Management jaarlijks uitbrengt, biedt beheerders van beleggingsentiteiten algemene voorbeelden voor de inrichting van de jaarverslaggeving onder Dutch GAAP. Het uitgangspunt bij deze voorbeeldjaarrekening is een entiteit die valt onder de regelgeving van een ‘instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE) of een alternatieve beleggingsinstelling (AIF) welke aandelen aanbiedt aan niet-professionele beleggers. Dit hebben we in de voorbeeldjaarrekening afzonderlijk aangegeven.

Hierbij is met name de inhoud van RJ 615 Beleggingsentiteiten relevant. Deze voorbeeldjaarrekening 2021 betreft de vijfde editie en voldoet aan de vereisten die aan de jaarverslaggeving van beleggingsentiteiten voor het boekjaar 2021 worden gesteld. Daarnaast brengen wij verschillende onderwerpen additioneel onder de aandacht. Daarbij is tevens in de praktijk gekeken naar de in 2021 gepubliceerde jaarrekeningen van beleggingsentiteiten.

De belangrijkste toevoegingen en wijzigingen in deze editie zijn:

  • de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en in de verslaggevingsvereisten zijn uiteengezet, zowel voor boekjaar 2021 als de aangekondigde wijzigingen voor boekjaren daarna.
  • De vereisten van de Sustainable Finance Reporting Directive (SFDR) voor het jaarverslag zijn geïmplementeerd, waarbij een voorbeeld is gegeven van een fonds dat onder andere ecologische en sociale kenmerken promoot en voorwaarden stelt aan ondernemingen waarin is belegd op het gebied van goed bestuur. Hoewel de technische standaarden (RTS) die nadere invulling geven aan de vereisten van de SFDR zijn uitgesteld tot 2023 en nog niet alles duidelijk is, hebben wij getracht de level 1 vereisten zoals die nu al gelden uit te werken in de Voorbeeldjaarrekening.

Met deze editie van de voorbeeldjaarrekening leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit en relevantie van de jaarverslaggeving over 2021 voor beleggingsentiteiten.

We helpen u graag op weg bij het opstellen van een jaarrekening voor beleggingsentiteiten, zowel onder Dutch GAAP als onder IFRS.