Met de Green Deal uit 2019 zet Europa volop in op de transitie naar een duurzame economie. Waar het in de oude economie vooral ging om de financiële resultaten van een bedrijf, wordt in de nieuwe economie ook sterk gekeken naar de inzet op duurzaamheid, zoals klimaatverandering, mensenrechten en diversiteit. Internationale verdragen en nieuwe wet- en regelgeving zorgen ervoor dat deze inzet steeds minder vrijblijvend wordt.

Als een van de belangrijke logistieke knooppunten voor de import en export in Europa, speelt Nederland een sleutelrol in de immense verduurzamingsopgave waar de Europese Unie zich met de Green deal aan gecommitteerd heeft. Het doel van dit programma is het stapsgewijs verplichten van bedrijven in te zetten op mens, milieu en maatschappij: ESG. De afkorting staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Onderdeel hiervan is de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hiermee wordt naar verwachting in 2023 een belangrijke volgende stap gezet voor het rapporteren op ESG-inspanningen. Het aantal Nederlandse bedrijven dat aan deze rapportageverplichtingen moet voldoen wordt onder de CSRD sterk uitgebreid. Naast een inventarisatie van de eigen bedrijfsactiviteiten verplicht deze nieuwe EU-richtlijn dat bedrijven duurzame doelstellingen in de strategie verankeren.

In dit onderzoeksrapport geeft KPMG inzicht in de status van het ESG-beleid bij ondernemend Nederland en de mate waarin deze bedrijven klaar zijn voor aankomende wetgeving. Daarvoor zijn meer dan 250 financiële bestuurders en beleidsmakers ondervraagd door onderzoeksbureau Motivaction. Ook heeft KPMG onderzoek verricht op basis van de jaarrekeningen van de grootste 25 beursgenoteerde bedrijven en de 25 grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.

Dit rapport geeft inzicht in hoeverre bedrijven waarde hechten aan ESG-thema’s en of zij al doelstellingen, strategie, systemen en processen hebben geïmplementeerd voor een duurzame operatie. Daarnaast is bedrijven gevraagd naar hun bekendheid met CSRD, diens verwachte impact, en de risico’s en kansen die zij zien met de invoering van deze nieuwe EU-richtlijn.

Uitgelicht

Neem contact met ons op