Vanaf 2015 publiceert de branchegroep Woningcorporaties van KPMG jaarlijks een analyse van de in- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties. We kijken daarbij naar alle corporaties vanaf 2.500 verhuureenheden. Anno 2021 gaat het dan om 310 corporaties. Ook voor het kalenderjaar 2021 hebben we deze analyse uitgevoerd. We hebben in kaart gebracht welke bestuurders ingestroomd zijn en wat hun achtergrond is. Datzelfde doen we voor de uitstromers. Op basis van die analyse signaleren we ook een aantal opvallende zaken en trends.

In 2021 zijn de meest opvallende zaken dat het aantal vrouwelijke bestuurders weer verder is gegroeid (naar 35%), dat het aantal meerhoofdige besturen licht is afgenomen (-3), dat een aantal oud bestuurders stopt als bestuurder met een vast dienstverband om elders terug te keren als interim. Maar de meest opvallende observatie in 2021 is dat er voor het eerst sinds jaren een forse instroom van bestuurders vanuit andere sectoren is. Daar waar de sector de afgelopen jaren vooral putte uit de eigen kring, komen dit jaar maar liefst 11 van de 25 (40%) van de nieuwe bestuurders niet uit de eigen directe kring. In bijgaande publicatie vindt u de feiten en onze analyses op een rijtje.

We gebruiken de publicatie en de inzichten die daaruit voortkomen ook regelmatig om met bestuurders en RvC’s in gesprek te gaan over de invulling van de topstructuur van hun corporatie. Daarbij kijken we ook naar het effect van de topstructuur op de rest van de organisatie. Als u daar een keer met ons over van gedachten wilt wisselen, dan horen we dat graag. U kunt dan contact opnemen met Johan van Hoof: vanhoof.johan@kpmg.nl