Een kwart van de Nederlanders koestert een behoorlijk wantrouwen jegens de overheid. Dit uit zich in een groeiende bezorgdheid over de eigen privacy. Desondanks zijn veel Nederlanders bereid persoonlijke gegevens te delen als dit (financieel) voordeel oplevert. 

Met ons onderzoek wilden wij ook peilen of de landelijke discussie over de veiligheid van de CoronaMelder-app invloed heeft gehad op de mate van belang dat Nederlanders hechten aan bescherming van hun persoonsgegevens.

  • Vertrouwt u de overheid als het gaat om hun privacy – mede in het licht van de ‘toeslagenaffaire’? 
  • En hoe zit het met het vertrouwen als het aankomt op grote technologiebedrijven
  • Voelen mensen zich digitaal gecontroleerd door hun werkgever, nu zij al meer dan een jaar thuiswerken? 
  • En in hoeverre vinden zij dat er goed wordt omgaan met hun persoonlijke gegevens?

Al dit soort vragen en het resultaat van ons privacy onderzoek onder consumenten leest u in onze whitepaper "Meer zorgen over privacy". 

Vragen? Neem contact op met onze specialisten

Koos Wolters

Lead Partner
Cyber Security & Data Privacy

KPMG Nederland
wolters.koos@kpmg.nl

Stephan Idema

Senior Manager
Data Privacy

KPMG Nederland
Idema.Stephan@kpmg.nl

Kim van Assendelft

Senior Consultant
Data Privacy

KPMG Nederland
vanassendelft.kim@kpmg.nl

Marijn Bakker

Manager
Data Privacy

KPMG Nederland
Bakker.Marijn@kpmg.nl