IFRS, de wereldwijde standaardsetter voor financiële verslaglegging, kondigt de zogeheten International Sustainability Standards Board (ISSB) aan. Dit is niet alleen een grote doorbraak in het standaardiseren van duurzaamheidsverslaglegging, maar ook een belangrijke stap in de strijd tegen de klimaatcrisis en de route naar een duurzame samenleving. De ISSB-standaarden bieden een wereldwijd raamwerk dat aansluit op de bestaande International Financial Reporting Standards (IFRS) uitgegeven door de Internationale Accounting Standards Board (IASB). De eerste definitieve ISSB-standaarden voor klimaatrapportages en de presentatie van andere duurzaamheidsaspecten komen halverwege 2022 beschikbaar.

Met deze aankondiging komt er een einde aan de wirwar van duurzaamheidsstandaarden voor verslaglegging van niet-financiële resultaten. Dat zorgt nu nog voor veel complexiteit en verwarring. Zo is het moeilijk in te schatten hoe een onderneming geraakt wordt door klimaatrisico’s en wat het bedrijf daar zelf concreet aan doet.
“Wat te meten valt, is ook te veranderen. Voor zowel ondernemers, investeerders als consumenten is het van groot belang om op een objectieve manier inzicht te krijgen in duurzaamheidsresultaten van organisaties. Op deze manier zijn we in staat appels met appels te vergelijken als het gaan om de impact van bedrijfsactiviteiten op milieu, mens en samenleving. En tegelijkertijd te weten te komen wat de invloed van bijvoorbeeld klimaatverandering is op de activiteiten van organisaties”, vertelt Mark Vaessen, partner en Head of Professional Practice van advies- en accountancybedrijf KPMG en bestuurslid van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
 

Europese en wereldwijde standaarden gelijk trekken

In het kader van het EU-Green deal programma heeft de Europese Unie in april van dit jaar een zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) opgesteld die van toepassing is op bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Deze EU-richtlijnen moeten in 2023 van kracht worden. Daarmee zet de Europese Unie eigen duurzaamheidsstandaarden met behulp van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Omwille van een wereldwijd gelijk speelveld is het van belang dat de Europese richtlijnen aansluiten op de internationale standaarden.

Met CSRD zet de Europese Commissie in op internationale samenwerking. “Het feit dat het ISSB-bestuur in Frankfurt wordt gehuisvest, geeft een duidelijk signaal af dat Europa een voortrekkersrol inneemt in de route naar eerlijke en transparante duurzaamheidsverslaglegging. Dat geeft vertrouwen dat de Europese standaarden worden gebouwd op die van de ISSB. Bovendien sluit consolidatie van wereldwijde standaarden aan op de wens van de Nederlandse overheid. Eerder hamerde het kabinet op een flexibel Europees raamwerk als opmaat naar internationale standaarden voor een wereldwijd gelijk speelveld,” vervolgt Mark Vaessen.

Het nieuwe wereldwijde raamwerk gaat inzicht geven in hoe bedrijfsactiviteiten die impact hebben op milieu, mens en samenleving worden gerapporteerd en welke invloed het klimaat en andere duurzaamheidsmaatregelen zoals eerlijke arbeid heeft op de waarde van organisaties. Daarnaast moet de gestandaardiseerde rapportage inzage geven in risico’s in relatie tot impact van klimaatverandering, invloed op biodiversiteit of eerlijke arbeidsomstandigheden bij de productie van producten over de gehele wereld. Verder gaat verslaglegging volgens de nieuwe IFRS-standaarden investeerders helpen bij hun keuzes voor financiële investeringen.

“Deze doorbraak in transparantie en consistentie is een noodzakelijke voorwaarde voor verduurzaming. De samenleving krijgt een objectief inzicht in zowel maatschappelijke als economische waarden en hoe deze samenkomen in de strategie en operatie van bedrijven. Zo vinden bovendien investeringen beter hun weg naar de meest duurzame projecten. Daarom is dit een belangrijke stap op weg naar een duurzame samenleving. Dat is vooruitgang voor ons allemaal,” concludeert Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG in Nederland.

Maandenlange onderhandelingen

Deze aankondiging is het resultaat van vele maanden onderhandelen door vertegenwoordigers van de Climate Disclosure Standards Board (CDSB), de International Accounting Standards Board (IASB), de Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), de Value Reporting Foundation (VRF) en het World Economic Forum (WEF), ondersteund door de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) en de technische experts van de effectentoezichthouders.

Mark Vaessen van KPMG is bestuurslid van de SASB, onderdeel van de VRF die nu met de IFRS Foundation samengaat. Ook maakt hij deel uit van de werkgroep van het WEF die zich sterk maakt voor een effectief wereldwijd systeem voor Environmental, Social and Governance (ESG)-standaarden. Namens deze groep is eerder al bijgevoegde open brief geschreven waar KPMG mede-ondertekenaar van is:  57 organizations release open letter for EU to act on ESG | World Economic Forum (weforum.org).

De wereldwijde ISSB is een onafhankelijke organisatie die nauw samenwerkt met alle relevante entiteiten die tot doel hebben de IFRS-standaarden voor iedereen beschikbaar te maken. Waar IFRS twintig jaar geleden een doorbraak was voor financiële verslaglegging, is dat nu het geval voor het rapporteren van duurzaamheidsresultaten.

Meer over deze wereldwijde aankondiging is beschikbaar op IFRS - IFRS Foundation announces International Sustainability Standards Board, consolidation with CDSB and VRF, and publication of prototype disclosure requirements.