Het succes van de relatie met een derde partij is afhankelijk van het fundament waarop deze relatie is gebouwd voordat het contract wordt getekend en de wijze waarop het contractmanagement na de ondertekening wordt uitgevoerd. Door te formuleren wat nodig is om contractmanagement goed te laten functioneren, kunnen inkooporganisaties ervoor zorgen dat ze de juiste goederen en/of diensten ontvangen binnen de gestelde tijd en tegen de verwachte kosten.

Effectief contractmanagement kan het contract ‘levend’ en ‘evoluerend’ houden, waardoor de inkooporganisatie nieuwe mogelijkheden krijgt waarbij de integrale waarde van het contract wordt behouden. Helaas zijn veel contracten hier echter niet geschikt voor. Ze verstoffen, worden elk jaar minder relevant en de waarde brokkelt af. Ze meten vaak de verkeerde zaken en evolueren niet naarmate de relatie en de diensten/capaciteiten zich ontwikkelen. Wat kunnen we doen om dit te veranderen?

Lees ons laatste artikel "Disrupting the contract management paradigm" om te zien hoe organisaties het weglekken van waarde tijdens de eerste fasen van de levenscyclus van een contract kunnen beperken en contracten kunnen ontwikkelen die het inkoopproces versnellen.

Contactinformatie