Chief Procurement Officers (CPO’s) mogen in de praktijk disruptie als ‘het nieuwe normaal’ hebben geaccepteerd, ze leggen zich er nog lang niet bij neer. Tijdens onze gesprekken met CPO’s gaven ze aan te blijven zoeken naar oplossingen en methodes die hen niet alleen zullen helpen de uitdagingen van dít jaar aan te gaan, maar ook om het bedrijf voor te bereiden op nog niet voorziene ontwikkelingen. Daarbij horen voorspellende analyses (‘predictive analytics’) tot de meest veelbelovende tools. Met deze voorspellende analyses hebben inkooporganisaties een steeds belangrijker hulpmiddel tot hun beschikking dat hen zal helpen om uitgaven op een intelligentere manier te analyseren, prestaties van leveranciers te bewaken en besparingsmogelijkheden te identificeren.

Voor CPO’s kan de voorspellende analyse echter ook de concurrentiepositie bedreigen, door de kloof te vergroten tussen inkooporganisaties die deze discipline beheersen en organisaties die dat nog niet doen. CPO’s met wie wij spreken, verwachten dat ze nog drie tot vijf jaar de tijd hebben om hier een duurzaam voordeel in te behalen. Velen van hen zijn al hard bezig om hun gegevens op te schonen en bruikbaar te maken. Wij zijn met ze eens: onze ervaring met technologische adoptiecurves leert ons dat predictive analytics – wat nu nog een geavanceerde procurement tool is – zal evolueren van ‘willen we graag hebben’ naar ‘hebben we nodig’, en net zo gewoon zal worden als bijvoorbeeld uitgavenanalyses.

Lees onze whitepaper "The race to predictive" voor meer informatie en neem contact met ons op als u wilt weten hoe we u kunnen helpen.