Geen weg terug: Een industrie klaar om te overtreffen

In de afgelopen 18 maanden hebben zich enkele veranderingen voorgedaan in de bouwsector. Om projectrisico’s beheersbaar te houden wordt er gewerkt aan nieuwe manieren van risicospreiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Tegelijkertijd hebben nieuwe technologieën en aandacht voor diversiteit en duurzaamheid geleid tot nieuwe manieren van samenwerken. Zijn deze aanpassingen een signaal van meer permanente verschuivingen of slechts tijdelijke aanpassingen? 

De belangrijkste uitkomsten van de Global Construction Survey zijn:

global construction survey 1

De bouwsector wordt gekenmerkt door lage marges en hoge risico’s. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zouden moeten streven naar meer geïntegreerde samenwerkingsvormen, met als doel een betere spreiding van projectrisico’s tussen beide partijen.

global construction survey 2

Om projectrisico’s succesvol te beheersen, is het van belang dat iedereen in de organisatie doordrongen is van de betekenis ervan en er een rol in heeft. Medewerkers, uit alle lagen van de organisatie, moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om hun aandeel te leveren. Houding en gedrag spelen hierin een essentiële rol.

global construction survey 3

In de bouwsector wordt weinig gebruikgemaakt van software ter ondersteuning van de risicomanagementfunctie. Investeringen in risicomanagementsoftware kunnen ervoor zorgen dat beslissingen op projectniveau de bredere belangen van de organisatie weerspiegelen en dat investeringen de optimale ‘return on investment’ opleveren.

global construction survey 4

Streef op bestuursniveau naar diversiteit, zowel binnen de eigen organisatie als over de gehele toeleveringsketen, door het stellen van doelen, door stimulerende maatregelen en het volgen en publiceren van diversiteitscijfers.

global construction survey 5

Overbrug de technologische kloof tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met behulp van investeringen in gezamenlijke platformen als een geïntegreerd Program Management Information System (PMIS) en Building Information Modeling (BIM).

Zijn deze aanpassingen een signaal van meer permanente verschuivingen of slechts tijdelijke aanpassingen?

De 13e editie van KPMG’s Global Construction Survey heeft als doel vragen als deze te beantwoorden en geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in de bouwsector wereldwijd.

Download het rapport (in het Engels) om te weten te komen wat 186 mensen van bouwbedrijven en projectontwikkelaars zeggen over risicobeheersing, diversiteit, technologie en innovatie in de sector.

Download PDF

2021 Global Construction SurveyDownload PDF (407 KB) ⤓