Het Pensions Advisory team van KPMG verzorgt de maandelijkse rubriek PM Actueel van Pensioen Magazine.

Een mooi en actueel overzicht van het pensioennieuws met deze maanden in het nummer van december 2022:

  • Deelnemers met niet-overdraagbare kleine pensioenen vaak vertrokken naar het buitenland: Uit onderzoek van SEO Economisch onderzoek (SEO) blijkt dat 30% van de inactieve deelnemers met een niet-overdraagbaar klein pensioen in het buitenland woont.
  • De Raad voor de Rechtspraak verwacht drukte door stelselhervorming: Al in 2021 stelde de Raad voor de Rechtspraak dat het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen ‘in zijn huidige vorm’ tot ‘aanzienlijke extra belasting’ kan leiden.
  • DNB vraagt aandacht pensioenfondsen voor zorgvuldige voorbereiding op hun transitieproces: De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onderzoek gedaan naar de voorbereiding op de transitie van pensioenfondsen middels het opvragen van hun plan van aanpak en mijlpalenoverzicht.
  • Minister doet toezegging halvering aantal werkenden zonder pensioenopbouw: Minister Schouten heeft aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan om de ‘witte vlek’ te verlagen.
  • Dekkingsgraad pensioenfondsen in derde kwartaal 2022 verbeterd: De verplichtingen van pensioenfondsen zijn harder gedaald dan het pensioenvermogen.
  • Netspar: nieuw pensioenstelsel zorgt voor hoger nabestaandenpensioen voor lagere inkomens: Uit een publicatie van Netspar blijkt dat het nabestaandenpensioen in geval van overlijden voor de pensioendatum bij lagere inkomens relatief hoger uitvalt ten opzichte van de hogere inkomens.  
  • DNB vraagt pensioenfondsen om kritische blik op liquiditeitsmanagement: De Nederlandsche Bank brengt het liquiditeitsmanagement van Nederlandse pensioenfondsen onder de aandacht als gevolg van problemen onder pensioenfondsen in het Verenigd Koninkrijk.  
  • Kabinetsreactie op moties over reparatie van het AOW-AOV-hiaat: Het kabinet heeft gekeken naar groepen die benadeeld worden, doordat zij niet vallen onder de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering.  

Meer informatie

Lees de volledige rubriek tegen betaling hier via Navigator.