Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), in overeenstemming met de toezegging die is gedaan in het kader van de Europese Green Deal. De CSRD houdt een wijziging in van de bestaande EU-richtlijn niet-financiële informatie (NFI) en brengt aanzienlijk strengere rapportageverplichtingen met zich mee voor de bedrijven die binnen het toepassingsgebied vallen.

De voorgestelde richtlijn zal leiden tot een enorme toename van het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving. De NFI zoals die momenteel van kracht is voor verslaggeving over duurzaamheidsinformatie heeft betrekking op ongeveer 11.700 bedrijven en concerns in de hele EU.

Als gevolg van invoering van de CSRD zal het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving naar verwachting stijgen tot ongeveer 49.000.

Dit brengt voor de betreffende bedrijven aanzienlijke veranderingen en mogelijke uitdagingen met zich mee. Wij zijn van mening dat bedrijven nu al moeten beginnen met de voorbereidingen, aangezien er nog maar anderhalf jaar te gaan is tot de datum van invoering en invoering een behoorlijke doorlooptijd kost.