• 1000

Nederlandse familiebedrijven tonen zich tijdens de COVID-19-pandemie van hun sterkste kant. Het omzetverlies bij deze categorie ondernemingen was gemiddeld kleiner dan bij bedrijven in de rest van Europa en bijna alle familiebedrijven konden hun personeelsbestand op peil houden. Niet voor het eerst toonde dit type bedrijf zich tijdens een crisis zo robuust. De voor familiebedrijven zo kenmerkende focus op de lange termijn en het weloverwogen financieel beleid betalen zich juist uit onder dit soort moeilijke omstandigheden. Familiebedrijven kunnen, met andere woorden, wel tegen een stootje. Dat maakt dat ze van groot belang zijn voor de veerkracht van de Nederlandse economie in zijn geheel. 

Herbezinning

Een wet van Meden en Perzen is dit echter niet. Familiebedrijven zijn natuurlijk niet onkwetsbaar. Dezelfde kenmerken die ze sterk maken, kunnen, onder veranderende omstandigheden, ook leiden tot grotere risico's. Een 'weloverwogen' beleid bijvoorbeeld kan in nieuwe omstandigheden leiden tot te veel voorzichtigheid en voorkomen dat daadkrachtig wordt ingegrepen, terwijl dat wel nodig is. Daarom eisen andere omstandigheden vaak een herbezinning, zowel qua operatie als qua strategie. Hoe varen wij? En: varen wij de juiste koers?

De opvolging: een uniek proces

Familiebedrijven vormen de motor van de Nederlandse economie, maar die motor heeft dus bij tijd en wijle groot onderhoud nodig. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een crisis zoals de recente pandemie, of bij interne strubbelingen, bij ingrijpende marktontwikkelingen of in andere situaties waarin (externe) veranderingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de onderneming dan wel de bedrijfsvoering. Een specifieke aanleiding voor een dergelijk groot onderhoud is de bedrijfsopvolging. Dat is een uniek proces - hoogstwaarschijnlijk maakt elke ondernemer het maar één keer mee - en een buitengewoon complex proces, want het kan alle aspecten van de onderneming raken. 

In dit document gaan wij nader in op de manier waarop dit 'groot onderhoud' is aan te pakken. Wat de reden ervoor ook is, het doel is altijd het benutten van de kansen die de nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen. Rond de bedrijfsopvolging geven wij in dit kader bijzondere aandacht aan drie vraagstukken: de familiedynamiek tijdens het proces, de strategieontwikkeling en tot slot de fiscale aspecten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Mark Lof.

Download het document: Familiebedrijven

  

Blogs