Voor onze KPMG Healthcare CEO Future Pulse werden 200 gezondheidsleiders uit Nederland en de rest van de wereld bevraagd over een aantal onderwerpen, waaronder: de impact van COVID-19, bezorgdheid over het personeelsbestand, leiderschap, gebruik van digitale gezondheid, partnerschappen en verschuivende paradigma's op het vlak van patiëntgerichtheid, zorg en leveringsmodellen.

Al deze leiders staan aan het hoofd van middelgrote tot grote ziekenhuizen, gezondheidssystemen en zorgverstrekkersnetwerken die zowel privaat als publiek gefinancierde systemen omvatten. Deze inzichten werden verder uitgewerkt via diepte-interviews en andere leiders die succesverhalen delen, reflecteren op obstakels, hun gedachten onthullen over toekomstplannen en hoe daar te geraken.

Als er één rode draad door de resultaten loopt, dan is het wel dat leidinggevenden in de gezondheidszorg wereldwijd hervormingen verwachten en toejuichen - 80 procent van de CEO's is van mening dat de gezondheidszorg ontwricht en veranderd moet worden, en 79 procent verwacht dat alle aspecten van de zorgverleningsmodellen binnen de komende drie jaar zullen worden getransformeerd. Hieronder volgen enkele inzichten van de respondenten.

 

Of we ons nu in een crisissituatie bevinden of stabielere tijden beleven, de toekomst van de gezondheidszorg zal complexe uitdagingen blijven inhouden die holistisch, vooruitziend en flexibel leiderschap vereisen. Wij verwelkomen de kans om samen te werken en onze collectieve dromen voor de sector om te zetten in de realiteit van morgen.

Meer weten?

Download het PDF bestand en lees het volledige rapport.