​In dit artikel zetten wij een aantal technieken uiteen die geschikt zijn om te gebruiken bij de bestrijding van FEC en maken wij duidelijk hoe deze waarde toe kunnen voegen. Vanwege de grote toegevoegde waarde van deze technieken voor transactiemonitoring en sanctiescreening diepen wij deze onderwerpen verder uit. Ook zullen wij aandacht besteden aan de nadelen en risico’s van het gebruik van AI in het kader van FEC-compliance.

Download de pdf voor het gehele artikel.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Renske van Hooff, Jori van Schijndel of Monica van Santbrink.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.