De doelstelling van deze publicatie is om u te informeren over de komende wijzigingen met betrekking tot opbrengstenverantwoording. De externe verslaggevingsregels omtrent opbrengstverantwoording zijn onderdeel van de Richtlijnen 221
Onderhanden projecten en 270 De winst-en-verliesrekening. Beide Richtlijnen zijn
door de RJ breder opgezet en omvatten ook verslaggevingsregels omtrent de
verantwoording van kosten en de presentatie van de winst-en-verliesrekening op
basis van het Besluit model jaarrekeningen (BMJ). Deze publicatie richt zich hoofdzakelijk op de opbrengstenverantwoording.

Lawrence de Waal

Director Capital Markets & Accounting Advisory Services

KPMG Nederland

E-mail

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Lennart HuismanTanja van den Vlekkert-ZevenbergenLawrence de Waal of Ronald De Feijter.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.