Health Check ziekenhuizen 2021
Oude structuren, nieuwe contouren – de noodzaak voorbij, innoveren in de ziekenhuissector

De titel van onze jaarlijkse Health Check voor ziekenhuizen geeft het al aan: een transformatie is nodig om onze zorg in Nederland toekomstbestendig te houden. Onze wederom grondige analyse van de huidige stand van zaken in de ziekenhuiszorg en de verschillende toekomstscenario’s schetsen bij ongewijzigd beleid namelijk een weinig rooskleurig beeld.

De houdbaarheid van de ziekenhuiszorg in Nederland staat al meerdere jaren onder druk. Een druk die niet alleen op financieel en operationeel gebied wordt ervaren. Ook het zorgpersoneel ervaart druk, wat door de uitbraak van de coronacrisis is uitvergroot. Mede als gevolg van het hoofdlijnenakkoord en de coronapandemie – en het stuwmeer van uitgestelde zorg – is het de verwachting dat de ziekenhuizen deze druk nog wel even zullen voelen. Niet alleen de algemene ziekenhuizen, maar ook de topklinische ziekenhuizen en UMC’s.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Naast innovaties die versneld geïmplementeerd worden, zien wij meerdere mogelijkheden om de kloof naar een toekomstbestendige zorg te overbruggen. Om de urgentie te benadrukken, bieden we dit advies aan in de vorm van vijf concrete oplossingsrichtingen ten behoeve van het regeerakkoord. Het mag duidelijk zijn dat we inmiddels de noodzaak voorbij zijn en het de hoogste tijd is dat de oude structuren plaatsmaken voor nieuwe contouren. In deze Health Check tekenen deze nieuwe contouren van het ziekenhuislandschap zich voorzichtig af. Met deze editie leveren we graag bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van dat proces.


Voor nadere informatie of een gesprek kunt u zich wenden tot: David Ikkersheim of Arno de Vries

Onze health check editie 2021 kunt u openen via de onderstaande link.