Refresco is wereldwijd actief met tientallen productielocaties. Een altijd actueel overzicht van alle 1.800 geleasde activa en de onderliggende leasecontracten is dan ook van grote toegevoegde waarde. Door de jaren heen hebben de verschillende acquisities geleid tot een substantiële mix van systemen en administraties. Dit werd een reëel probleem met de komst van de nieuwe IFRS16-vereisten.

IFRS16 is de richtlijn en rapporteringsstandaard van de International Accounting Standards Board (IASB) voor leaseverplichtingen en moeten alle externe rapportages aan deze norm voldoen.

De introductie van IFRS16 is daarom een complex financieel proces die meer vereist dan alleen een slimme automatiseringsoplossing.

Lees in onze klantcase hoe KPMG Refresco heeft geholpen bij deze IFRS16  transformatie.