• 1000

Het motto bij het nieuwe pensioenstelsel is: 'minder beloven, meer waarmaken'. In het nieuwe stelsel kan geen pensioen meer worden opgebouwd in een uitkeringsovereenkomst (eindloon- of middelloonregeling). Het staat al vast dat uw nieuwe pensioenregeling een premieregeling wordt. U zegt de premie-inleg toe en de pensioenuitkomst is afhankelijk van beleggingsrendementen en levensverwachting. U hebt daarbij de keuze uit twee typen premieregelingen: de verbeterde premieregeling en het nieuwe pensioencontract.

Hieronder hebben wij de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beide premieregelingen naast elkaar gezet. U zult direct zien waarom wij gemakshalve spreken van 'de individuele premieregeling' en de 'collectieve premieregeling'.

 

Individuele premieregeling

(Verbeterde premieregeling)

Collectieve premieregeling

(Nieuw pensioencontract)

Opbouw- en uitkeringsfase Gescheiden Geïntegreerd (één collectief)
Premiepercentage Passend bij de vooraf bepaalde pensioendoelstelling; fiscaal gemaximeerd; periodiek herijkt Passend bij de vooraf bepaalde pensioendoelstelling; fiscaal gemaximeerd; periodiek herijkt
Pensioenpot Individueel, geleidelijk instromen in collectief in periode voor pensionering is mogelijk Aandeel in collectief vermogen
Beleggingsbeleid Individueel met lifecycle, doorgaans individuele keuze beleggingsprofiel; geleidelijk instromen in collectief in periode voor pensionering is mogelijk Collectief, geen individuele keuze beleggingsprofiel
Beleggingsrendementen Gerichte individuele toedeling rendement op basis van lifecycle Gerichte toedeling collectieve rendementen op basis van vooraf vastgelegde leeftijdsafhankelijke verdeelregels
Keuze uitvoerder voor uitkeringsfase (shoprecht) Ja Nee
Duur uitkering Levenslang Levenslang
Type uitkering Vast of variabel (werkgever kiest default, werknemer kan afwijken) Variabel

 

Het bovenstaande is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. De beide premieregelingen kennen veel meer details. Wij zijn graag bereid u een nadere toelichting te geven en willen graag samen met u ontdekken welke variant het meest passend is bij úw situatie.

Olivier Roodenburg

Senior manager - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail