De vermogensbeheersector speelt een essentiële rol in de samenleving. Dit door economische groei te faciliteren als verbinder van beleggers met beleggingsobjecten. In toenemende mate zal de sector hierbij één van de drijvende krachten zijn bij de transformatie naar een op duurzame principes gebaseerde economie. Daarnaast is de sector cruciaal bij het zorgdragen voor een goede oudedagsvoorziening. Zeker in ons pensioenland. Om effectief en relevant te blijven zullen spelers binnen de sector vol inzetten op de mogelijkheden van technologie.

Op dit moment is overheidsingrijpen gericht op het verzachten van de economische pijn van de Covid-19 crisis. In de toekomst zal beleid steeds meer gericht zijn op het bevorederen van duurzame investeringen. Naast vanuit maatschappelijk perspectief ook omdat de crisis aantoont dat deze investeringen robuuster zijn.

Naast marktturbulentie heeft de pandemie ook bedrijfsmatige en operationele uitdagingen voor vermogensbeheerders blootgelegd. Afhankelijk van de gebleken veerkracht van betrokken derde partijen vragen uitbestedingsrelaties om reflectie. Technologie is overal in de waardeketen een onderdeel van de oplossing.  

Vermogensbeheerders hebben zich moeten aanpassen aan een volledig op afstand bediende werkomgeving en hebben hun teams door de verandering heen moeten loodsen. Terwijl de focus begint te verschuiven naar plannen voor de middellange en lange termijn omarmen ze digitale technologieën, verkennen ze nieuwe manieren van werken, bouwen ze veerkracht op, vergroten ze de efficiëntie en optimaliseren ze de interactie met de klant. De nadruk ligt hierbij op digitale mogelijkheden, intelligente automatisering en samenwerking.

Over KPMG Asset Management

KPMG Asset Management helpt u de uitdagingen het hoofd te bieden en nieuwe mogelijkheden te benutten. Of uw vraag nu ligt op het vlak van audit, assurance, strategie, wet- en regelgeving, technische innovatie of risk management. Onze expertise op functioneel terrein gaat daarbij altijd samen met onze diepe kennis van de markt. Wij bedienen de grotere spelers in Nederland onder de pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, verzekeraars, asset managers en family offices.

KPMG Asset Management in Nederland wordt geleid door twintig partners en bestaat uit 200 professionals.