• 1000

Maatregelen gericht op duurzame inzetbaarheid

Nu de AOW- en pensioenrichtleeftijd steeds verder oplopen, worstelt u wellicht met de vraag hoe u uw werknemers kunt stimuleren om gezond te blijven werken tot aan hun (latere) pensioenleeftijd. Daarin bent u niet de enige. Wij vergelijken het met het afleggen van de marathon. Iedere werknemer gaat op zijn of haar eigen tempo naar de pensioendatum en de één is meer 'fit for purpose' dan de ander. Dit betekent dat iedere werknemer behoefte heeft aan op de persoon toegesneden begeleiding. Er zullen werknemers zijn die voldoende hebben aan mondelinge support vanaf de zijlijn, sommigen zullen aan de hand meegenomen moeten worden en weer anderen hebben genoeg aan een duwtje in de rug.

Het kabinet en de sociale partners hebben afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat werkenden in Nederland gezond de pensioendatum kunnen halen. Concreet gaat het kabinet extra geld beschikbaar stellen om subsidies te verlenen aan sociale partners in sectoren die plannen hebben om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Ook investeert het kabinet jaarlijks in scholing om ervoor te zorgen dat werknemers goed inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Verder zal het kabinet vanaf 1 januari 2021 een quickscan ter beschikking stellen die bedrijven en sectoren moet ondersteunen bij het opstellen van plannen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vervroegde pensionering en worden best practices via een kennisplatform gedeeld.

Olivier Roodenburg

Senior manager - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail

Maatregelen gericht op vervroegde pensionering

Misschien hebt u werknemers in dienst die niet in staat zijn om de finishlijn te halen. Ook zij hebben een inspanning geleverd. U krijgt van het kabinet (meer) betaalbare mogelijkheden om deze werknemers eerder te laten stoppen. Verder heeft het kabinet in relatie tot vervroegde pensionering de volgende maatregelen voorgesteld:

  • In de periode 2021-2025 krijgt u minder snel te maken met een extra heffing van de Belastingdienst indien u een vroegpensioenregeling treft met één of meer van uw werknemers. De zogeheten RVU-heffing krijgt een drempelvrijstelling van € 21.200, wat betekent dat een uitkering aan uw werknemer(s) onder voorwaarden tot de hoogte van dit bedrag niet extra wordt belast. 
  • Werknemers krijgen extra spaarruimte voor verlof. Nu geldt een maximum van 50 weken verlofsparen, dat gaat vanaf 1 januari 2021 naar 100. Als uw werknemer(s) het verlofsaldo gebruikt (gebruiken) om eerder te stoppen met werken, bent u hierover geen RVU-heffing verschuldigd. Het is belangrijk om de voor- en nadelen hiervan goed af te wegen. 
  • Tot slot loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheid voor werknemers om eerder te stoppen met werken na het bereiken van een aantal dienstjaren. Naast deze maatregelen kunt u ook gebruikmaken van bestaande mogelijkheden, zoals generatiepacten en deeltijdpensioen. De best passende oplossing kan per situatie verschillen en vraagt om maatwerk.