• 1000

Ondanks de aangekondigde minder snelle stijging van de AOW- en de pensioenrichtleeftijd, is de verwachting dat deze nog verder blijven stijgen. Mogelijk zullen ook uw werknemers steeds vaker (willen) blijven werken tot op latere leeftijd. Bovendien zijn er ook steeds meer werknemers die (willen) doorwerken ná het bereiken van de pensioenleeftijd. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld een financiële noodzaak of behoud van sociaal contact. Ook u als werkgever kunt de wens hebben om één of meerdere oudere werknemers na het bereiken van hun pensioendatum in dienst te houden, bijvoorbeeld vanwege hun (unieke) kennis en/of ervaring.

Aan het in dienst houden (of nemen) van oudere werknemers die reeds de AOW-ingangsdatum hebben bereikt kunnen voor- en nadelen kleven. Wij kijken graag vooral naar de positieve kant. Voordelen zijn onder meer het wegvallen van de premies voor de werknemersverzekeringen. Ook geldt een lichter arbeidsrechtelijk regime. Dit betekent dat u als werkgever niet verplicht bent mee te werken aan een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om meer uren te werken. Daarnaast geldt een kortere loondoorbetalingsperiode indien de werknemer ziek wordt. Verder geldt een kortere opzegtermijn en bent u geen transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

U hebt als werkgever de touwtjes in handen wat betreft óf en onder welke voorwaarden uw werknemer(s) kunnen doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Olivier Roodenburg

Senior manager - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail