• 1000

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat deelnemers bij een eventuele verslechtering van hun pensioenperspectief door de overstap naar het nieuwe stelsel adequaat gecompenseerd moeten worden. Deze afspraak roept waarschijnlijk veel vragen bij u op. Moet ik ook een compensatieregeling treffen? Hoe moet de compensatie eruitzien? Wat is een 'adequate' compensatie? En zo zijn er nog meer vragen waar u over na moet gaan denken.

Het ingewikkelde is dat de keuzes die u maakt van invloed zijn op elkaar. U kunt het vergelijken met het strategische gezelschapsspel 'Onderuit'. Wellicht kent u het nog, het spel waarbij gedraaid moet worden aan tandwielen om fiches precies in de juiste openingen te laten vallen met als einddoel om alle fiches in de juiste volgorde naar beneden te krijgen. Iedere draai aan een tandwiel geeft het spel een nieuwe wending. En zo werkt het ook bij het ontwerp van de nieuwe pensioenregeling in combinatie met de eventuele compensatieregeling. Draait u aan de knop van het leeftijdsonafhankelijke premiepercentage, dan heeft dit impact op het verwachte pensioenresultaat van uw werknemers, de hoogte van de eventuele compensatie, de doelgroep van de eventuele compensatie, enzovoorts.

Om u inzicht te geven in de gevolgen van bepaalde keuzes heeft KPMG een Pensioenakkoord Impact Tool ontwikkeld. In deze tool kunnen we gezamenlijk aan een aantal knoppen draaien en direct het effect zien op het verwachte pensioenresultaat van uw werknemers en de eventueel benodigde compensatie. Uiteraard met als einddoel een optimale combinatie van een nieuwe pensioenregeling en een eventuele compensatieregeling.

Onze Pensioenakkoord Impact Tool laat vooral de financiële impact van scenario's ten aanzien van de pensioen- en compensatieregeling zien. Indien compensatie noodzakelijk is, moeten er daarnaast ook een aantal beleidsmatige keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld de vorm en financiering van de compensatie. Dit kan op veel manieren ingevuld worden. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om de compensatie vorm te geven via verplichte extra premies in de pensioenregeling mits daar voldoende fiscale ruimte voor is. Een variant zou kunnen zijn om de compensatie als default in de pensioenregeling te storten met de mogelijkheid voor werknemers om hiervan af te wijken. U kunt er ook voor kiezen om de compensatie aan uw werknemers ter beschikking te stellen via een individueel keuzebudget dat niet alleen aangewend kan worden voor vrijwillige extra pensioenstortingen, maar bijvoorbeeld ook voor de aankoop van extra vrije dagen of directe uitbetaling. Tot slot zou u de compensatie kunnen aanwenden voor de financiering van andere – wellicht nieuwe – arbeidsvoorwaarden zoals een specifieke verlofregeling. Kortom: genoeg mogelijkheden. Onze aanbeveling: bekijk de compensatieregeling in ieder geval vanuit een breed arbeidsvoorwaardelijk perspectief.

Hebt u een pensioenregeling bij een pensioenfonds en gaat u over naar de collectieve premieregeling dan kan de compensatie wellicht gevonden worden in de wijze waarop de rendementen op het collectieve vermogen individueel toebedeeld worden. En worden reeds opgebouwde pensioenen ingevaren, dan kan de verdeling van de vrij te vallen buffers wellicht ook een rol spelen.

Olivier Roodenburg

Senior manager - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail