Demografische trends, een groeiende mondigheid van studenten, verandering van competentie-eisen aan afgestudeerden, een rijkdom aan digitale innovaties en internationalisering van het speelveld. Ook het beroepenveld verandert substantieel waardoor het voor het middelbaar en hoger onderwijs moeilijk is om snel te evolueren met het onderwijsaanbod.  

Het is maar een kleine greep uit de onderwerpen die prominent op de agenda van de meeste onderwijs instellingen thuishoren. Het komt allemaal aan de orde in deze uitgave, en er is dus een duidelijk handelingsperspectief. Maar er is één essentiële voorwaarde om dit handelingsperspectief ook echt te laten slagen: sterke veranderprikkels van buiten de instelling.

Meer informatie?

Download de PDF en lees het volledige rapport.