Het Nederlandse pensioenstelsel wordt ingrijpend hervormd. Straks zal de pensioenuitkering gebaseerd zijn op de ingelegde premie en niet meer op opgebouwde rechten zoals in een middelloonregeling. Die radicale omschakeling - in 2019 vastgelegd in het Pensioenakkoord - heeft vergaande consequenties voor pensioenuitvoerders– pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties - en andere organisaties in de sector. 

De ambitie is groot: een nieuw stelsel bouwen dat het volle vertrouwen geniet van de deelnemers. Dit document gaat in op de vraag hoe pensioenuitvoerders hun organisatie kunnen transformeren en met digitalisering de kansen in het Pensioenakkoord kunnen grijpen, zodat die ambitie wordt waargemaakt. 

Download de whitepaper door onderstaand formulier in te vullen. 

Download de whitepaper: Connected Pensions

Lees ook