Onderwerp

Het IZA geeft richting aan het lange termijnperspectief van de zorg. Iedere regio heeft inmiddels een regioplan opgesteld. Maar HOE gaat de sector nu concreet inhoud geven aan de transitie? Dat blijkt in de praktijk heel weerbarstig. Zeker nu ook de financiële rendementen van veel ggz aanbieders zwaar onder druk staan en personeel moeilijk te vinden is. Wat kan en mag worden verwacht van bestuurders en interne toezichthouders? Welke rol spelen nieuwe toetreders? Hoe om te gaan met het vraagstuk van Private Equity? Wat mag worden verwacht van zorg inkopende partijen en de bank? En vooral hoe kunnen we hierin slim en innovatief handelen? Zie ook: Is 2024 het jaar van contractinnovatie in de zorg? - Rabobank

Sprekers

  • Bestuurders, o.a. Dick Veluwenkamp van Arkin
  • Zorgondernemers, o.a. Nico Moleman/Bas van Riet Paap van BuurtzorgT
  • Innovators, o.a. Jarno Meijer van Therapieland en Femke van der Voort van Alii.

Programma

  

16.30 – 17.00  Inloop en borrel
17.00 – 17.15  Welkom en inleiding
17.15 – 18.00  Ronde 1 Pitches Slim innoveren en discussie
18.00 – 18.45  Diner en netwerken
18.45 – 19.45  Ronde 2 Pitches Slim innoveren en discussie
19.45 – 20.00  Plenaire discussie en afronding 

Locatie

Rabobank Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht

Routebeschrijving: Route Utrecht Croeselaan 18 NL

Overige informatie

Deelname aan dit evenement is kosteloos. 

informative image