Rinze Valkenburg

Senior Manager Financial Risk Management

KPMG Nederland

Sinds april 2017 is Rinze in dienst getreden bij KPMG Advisory, Financial Risk Management. Hij richt zich voornamelijk op (actuariële) dienstverlening aan schade-, zorg- en inkomensverzekeraars. Voor deze tijd heeft Rinze gewerkt als senior consultant bij Willis Towers Watson. Daar heeft hij ruim 10 jaar ervaring op gedaan in projecten zoals:

  • prijsstellingen, zowel risicopremie als commercieel, gebruik makend van technieken zoals GLM;
  • reviewen van verzekeringstechnische verplichtingen (Wft, Solvency II, etc.);
  • inrichten en verkoop van een varia aan software pakketten;
  • strategisch en technisch advies in overnametrajecten, acquisities, IPO’s, etc.

Rinze was certificerend actuaris voor een levensverzekeraar onder Wft, en heeft verschillende Actuarieel Functie Houders ondersteund onder Solvency II. Daarnaast heeft Rinze veel ervaring in projectmanagement en peoplemanagement.

Expertise
Financieel risicomanagement, actuariaat, verzekeringen, schadeverzekering, inkomensverzekering, zorgverzekering, pricing, risicopremie, reservering, actuariële diensten, Solvency II, Actuarieel Functie Houder, projectmanagement, peoplemanagement

  • Econometrie, Operationele Research & Actuariaat, Rijksuniversiteit van Groningen (drs.)

  • Actuariele Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam (Msc)

  • Actuaris aan het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AAG)