Hubert Visser

Partner KPMG Audit

KPMG Nederland

Hubert heeft ruim 24 jaar gevarieerde controle- en advieservaring bij vele profit- en non-profitorganisaties. Naast zijn ervaring en inzet voor diverse profit organisaties ligt zijn focus in de non-profitsector bij (grote) onderwijsinstellingen, woningbouwcoöperaties  en instellingen in de goede doelen sector. Voor profit organisaties ligt zijn focus op ondernemingen in de AGF-sector.

Hij is kernteamlid van de KPMG branchegroep voor fondsenwervende instellingen, branchegroep voor woningbouwcoöperaties alsmede de branchegroep voor onderwijsinstellingen.

Hubert is gespecialiseerd in externe jaarverslaggeving door non-profitorganisaties (RJ640 Organisaties-zonder-winststreven, RJ645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting, RJ650 Fondsenwervende organisaties en RJ660 Onderwijsinstellingen). Hij is voor de Raad voor de Jaarverslaggeving voorzitter van de RJ-werkgroep Onderwijs (RJ660).