Wim Touw

Partner Publieke Sector

KPMG Nederland

Wim is ruim 30 jaar werkzaam in de controle en daaraan gerelateerde adviesdiensten. Zijn werkterrein betreft met name organisaties die werken in het spanningsveld van markt en overheid, zoals zelfstandige bestuursorganen, onderwijs en goede doelen. 

Zijn specialisaties zijn vraagstukken inzake governance, controleprotocollen (rechtmatigheid en doelmatigheid) en externe verslaggeving. Ook de inrichting van de interne beheersing (3 lines of defence), risicomanagement en de rol van IT daarbij behoren tot zijn competenties.

  • Audit

  • Governance en Riskmanagement

  • Interne beheersing

  • Overheid en Publieke sector

  • Financieel beheer

Voor vragen of meer informatie