Wim Touw

Partner

KPMG Nederland

Wim is ruim 25 jaar werkzaam in de controle en daaraan gerelateerde adviesopdrachten. Zijn werkterrein beslaat met organisaties die werkzaam zijn in het spanningsveld markt en overheid.

Naast de controle van jaarrekeningen en andere verantwoordingsdocumenten heeft Wim ruime ervaring bij transities zoals ZBO-vorming en andere vormen van verzelfstandigingen. Daarnaast is Wim actief in zowel de sectoren Onderwijs en Goede Doelen. Zijn specialisaties zijn governance vraagstukken, rechtmatigheid en doelmatigheid en externe verslaggeving inzake de jaarrekening en het jaarverslag. Ook de modernisering van Interne Beheersing (zoals Continuous Monitoring en Continuous Auditing) heeft zijn volle aandacht.

Binnen KPMG is hij de voorzitter van de Publieke Sector groep en Onderwijsgroep. Extern ben is hij onder meer actief als lid van de Taskforce Publieke Jaarverslaggeving en de werkgroep Onderwijs van de NBA. Tevens heeft hij ruime ervaring in toezichthoudende functies.

  • Financieel beheer
  • Onderwijs
  • Overheid en publieke sector