Monica Swalef

Head of Pensions Advisory - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

Monica Swalef is partner en Head of Pensions Advisory bij KPMG Nederland. Monica heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen de pensioensector. Sinds 2021 werkt Monica bij KPMG. Samen met haar team houdt zij zich bezig met de advisering aan onder andere pensioenfondsen en corporates over het vraagstuk pensioen. Pensions Advisory is integraal onderdeel van het sectorteam dat actief is voor pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en vermogensbeheerders. Monica heeft kennis en ervaring met haar team op strategische expertise gericht op wet- en regelgeving, risicobeheer, digitalisering en het begeleiden van verandertrajecten. Zij gebruikt deze expertises bij de adviestrajecten rondom de tweede pijler pensioenhervorming ten gevolge van o.a. het pensioenakkoord, pensioentransities, (her)inrichting van de governance, en uitbestedingstrajecten.

Expertisegebieden:

Pensioenen, Pensioenakkoord, Adviesdiensten, Consulting, Pensioensector, Financiële sector, Wet- en regelgeving, Pension Fund Governance, Pensioencommunicatie, Pensioentransities

Publicaties:

 • Maandelijkse pensioenactualiteiten Rubriek Pensioen Magazine Actueel
 • Artikel ‘De opdrachtaanvaarding in het nieuwe pensioenstelsel’ – Pensioenmagazine – januari 2021
 • Communicatieplan herzien met behulp van evaluatie wet pensioencommunicatie (deel 1) (de beursbengel nov. 2020)
 • Communicatieplan herzien met behulp van evaluatie wet pensioencommunicatie (deel 2) (de beursbengel dec. 2020)
 • Mobiliteit in pensioenen (de actuaris) okt 2020
 • Artikel ‘Communicatie door pensioenfondsen in crisistijd’ – Pensioen Bestuur en Management – september 2020
 • Artikel ‘Nieuwe geschiktheidseisen pensioenfondsen ten gevolge van de gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012’ – Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken – mei 2020
 • Artikel ‘Wat betekent het pensioenakkoord voor de governance van pensioenfondsen’- Pensioenmagazine – februari 2020
 • Evaluatie Wet Pensioencommunicatie in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid – januari 2020
 • Boek ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’- tweede geheel herziene druk –uitgegeven door Swalef – juni 2019
 • Boek ‘Best practices & trends governance pensioenfondsen’ – juni 2019 – uitgeven door Swalef
 • Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – maart 2018
 • Boek ‘Pensioencommunicatie’ – uitgegeven door Swalef – mei 2016
 • Mede-initiatiefnemer van het kinderboek ‘Niels & het geldmysterie’, om kinderen wijzer in geldzaken te maken – april 2016
 • Boek ‘Pensioenwet in Werking!’ – uitgegeven door Swalef – december 2013