Peter Otterspeer

Manager

KPMG Nederland

Gedurende de afgelopen 16 jaar heeft Peter Otterspeer ruime ervaring opgedaan in de accountancy. In eerste instantie in de jaarrekeningcontrole, daarna specifiek bij het team dat zich bezig houdt met de controle van bijzondere verklaringen (KPMG BVU). Vanaf 2014 ligt Peter zijn focus met name op de publieke sector en is hij in de rol van manager betrokken bij de controle van diverse productieverantwoordingen, subsidieverantwoordingen voor gemeenten, NZA verantwoordingen, ISD WMO, ISD Jeugd controles en de controle van non-financial verantwoordingen die Assurance behoeven.

Analytisch, oplossingsgericht, positief kritisch, evenwichtig en sociaal zijn woorden die op Peter van toepassing zijn. Peter is uw aanspreekpunt voor alle vragen rondom de diverse verantwoordingen. Waarbij het oplossingsgericht handelen voor u als klant centraal staat.