Johan van Hoof

Partner

KPMG Nederland

Johan is binnen KPMG lid van het managementteam van de adviesgroep Public Sector die zich bezig houdt met strategische vraagstukken van not-for-profit instellingen, overheden, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. 

Johan is gespecialiseerd in (politiek) bestuurlijk complexe vraagstukken, structuur- en strategievraagstukken, organisatie verbetering, fusie, samenwerking, integratie en separatie. Zijn kernkwaliteit is om van strategie tot executie te komen.

Johan heeft een ruime ervaring bij de Rijksoverheid, ZBO’s, organisaties in de not-for-profit sector, woningcorporaties en andere organisaties en op het snijvlak van publiek en privaat.

Voordat Johan bij KPMG kwam werken was hij onder meer 7 jaar directeur-bestuurder van WoningNet NV, een shared service center van woningcorporaties.

Johan is op persoonlijke titel lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling in Amsterdam en van de Dierenbescherming.