Johan van Hoof

Partner

KPMG Nederland

Johan is binnen KPMG lid van het managementteam van de adviesgroep Public Sector die zich bezig houdt met strategische vraagstukken van not-for-profit instellingen, overheden, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. 

Johan is gespecialiseerd in (politiek) bestuurlijk complexe vraagstukken, structuur- en strategievraagstukken, organisatie verbetering, fusie, samenwerking, integratie en separatie. Zijn kernkwaliteit is om van strategie tot executie te komen.

Johan heeft een ruime ervaring bij de Rijksoverheid, ZBO’s, organisaties in de not-for-profit sector, woningcorporaties en andere organisaties en op het snijvlak van publiek en privaat.

Voordat Johan bij KPMG kwam werken was hij onder meer 7 jaar directeur-bestuurder van WoningNet NV, een shared service center van woningcorporaties.

Johan is op persoonlijke titel lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling in Amsterdam en van de Dierenbescherming.

Voor vragen of meer informatie