Marloes Bons

Manager - Operating Strategy

KPMG Nederland

Ik richt mij op strategische transformatievraagstukken om de zorg blijvend toekomstbestendig te organiseren zodat we meer waarde kunnen creëren voor patiënten binnen de huidige uitdagingen in ons zorgsysteem. Ik focus mij op de ziekenhuiszorg en ouderenzorg (VVT). In mijn werk vind ik het belangrijk om vanuit gezamenlijkheid complexe vraagstukken op te lossen en te zorgen voor een gedragen verandering binnen organisatie en netwerken.

Voorbeelden van recent werk zijn:

  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op de zorg van patiënten met een hoogcomplexe aandoening
  • Ondersteunen van verschillende zorgaanbieders bij het ontwikkelen van de meerjarenstrategie, veelal met een focus lag op nieuwe vormen van (digitaal) zorgaanbod, portfolio en samenwerking in de regio
  • Ondersteunen bij een transformatie in het zorglandschap binnen de Wlz voor patiëntengroepen met laag volume en hoog complexe zorgvraag
  • Ontwikkelen van leidraad voor nieuwe bekostiging in de electieve zorg

 

Expertisegebieden

Medische specialistische zorg, ouderenzorg, strategie en positionering, (digitale) transformatie ,(regionale) samenwerking, governance, bekostiging