De boardroom van een succesvolle organisatie houd zich continu bezig met één complexe uitdaging: aan welke hendels moet je trekken om verschillende bedrijfsdoelen te behalen? KPMG’s Target Operating Model (TOM) maakt inzichtelijk waar grote kansen liggen in de digitale transformatie van organisaties. Wie zo veel mogelijk marktstandaard-cloudoplossingen implementeert, houdt tijd over om bijzonder te zijn.

Bij KPMG zien we dat er voor het gros van de Nederlandse ondernemingen nog veel terrein te winnen valt in de digitale transformatie. Ze ontkomen er daarom niet aan hun organisatie te transformeren om zo agile (letterlijk: wendbaar) mogelijk te worden. Organisaties die deze staat bereiken noemen we bij KPMG ‘Powered Enterprises’. Dit zijn organisaties die voortdurend minitransformaties ondergaan in al hun producten en processen, om zo elke dag wendbaarder, sneller en efficiënter te worden.
 

Target Operating Model als filter

Agile zijn is het doel; agile worden de uitdaging. Wendbaar zijn vraagt om een digitaal fundament van een organisatie waar het bedrijf op kan bouwen. De kernonderdelen van de organisatie kun je daarom het best volgens een marktstandaard met bewezen cloudoplossingen implementeren. Dan ben je namelijk snel klaar en kun je daarna je pijlen richten op specifieke, gepersonaliseerde processen die je organisatie uniek maken. Door zo veel mogelijk ‘standaard’ te doen, kun je daarom zo bijzonder mogelijk worden.

Om agile te worden heb je een filter nodig waardoor je naar de organisatie kijkt. Dit is een ‘operating model’: een model van je organisatie waarin je precies ziet welke elementen het succes van je inspanningen bepalen. Traditionele modellen bekijken vaak drie pijlers: ‘Technologie’, ‘Functionele Processen’ en ‘Mensen’. KPMG voegt er in zijn Target Operating Model drie aan toe: ‘Governance’ (bestuurszaken en management), ‘Inzichten in Performance & Data’ en ‘Service Delivery Model’. Deze zes hebben allemaal invloed op elkaar, maar we zien te vaak dat organisaties hun ogen sluiten voor de relatie tussen alle aspecten van het model.

Raceauto zonder chauffeur

We zagen ooit een organisatie die net een succesvolle implementatie van een nieuw ERP-systeem achter de rug had. Dacht men. Wat bleek namelijk? Het was alsof ze een raceauto kochten zonder dat de chauffeur die kon bedienen. Het bestuursmodel van deze organisatie was nog niet op de nieuwe ERP ingericht en ook de rapportages en analyses klopten niet meer. Hierdoor kon de belangrijkste schakel in het geheel, de mens, niet met het nieuwe systeem uit de voeten en mislukte de implementatie volledig.

Een transformatie heeft de grootste kans van slagen als die zo veel mogelijk gestandaardiseerd werkt. De meeste oplossingen zijn namelijk ooit al bedacht, en KPMG kent de voorbeelden. Wij geloven in de 80/20-richtlijn. Voor de meeste organisaties is 80 procent van de tech en tools die ze nodig hebben standaard als cloudoplossing beschikbaar. De overige 20 procent? Dat zijn de delen van de organisatie waar ze anders willen zijn en waar ze dus maatwerk nodig hebben. Maar de 80 procent marktstandaardoplossingen zijn cruciaal. Die zorgen er namelijk voor dat je van tevoren de implementatietijd kent, dat je weet hoe processen eruit komen te zien en dus dat je je personeel daarop kunt voorbereiden.

Proof of Concept

Resultaten overtuigen beter dan elke PowerPoint-presentatie die een CEO zijn medewerkers voor kan houden. Om personeel mee te krijgen in een transformatie is het dus belangrijk hun snel te laten zien wat nieuwe technologie of processen voor hun werk en resultaten kunnen betekenen. ‘Demo early, demo often’ is daarom een van onze motto’s tijdens het bouwen van een Powered Enterprise. Met het Target Operating Model als kader laten we een toekomst zien die werkbaar is vormgegeven in de nieuwe digitale omgeving. Vervolgens draaien we een ‘Proof of Concept’ op verschillende afdelingen die bewijst dat wat we prediken wérkt. Enthousiasme voor de transformatie kan zich daarna als een olievlek over de organisatie verspreiden.

Een digitale transformatie is voor ons geslaagd als mensen binnen de organisatie zeggen: “het was een effectief proces, ik ben goed ingelicht en kan mijn talenten nog beter kwijt in deze nieuwe werkomgeving”. Dat is altijd het einddoel: processen inrichten waar mensen effectief en snel mee aan de slag kunnen. Een wendbare, efficiënte en meer simpele werkomgeving vraagt weliswaar om een grote verandering, maar die is eenmalig. De digitale transformatie brengt organisaties waar ze moeten zijn om morgen nog relevant te zijn. Dat is een complexe klus, maar juist standaard, kant-en-klare cloudtoepassingen bieden organisaties de kans méér uniek te zijn dan ooit.

Tijd voor een nieuw perspectief

Download de publicatie

Time for a new vantage point

Maak van transformatie geen doel, maar maak er een manier van werken van.Download de publicatie ⤓Uitgelicht