De glazen leider

Het spanningsveld tussen kansen en risico’s is tijdens de afgelopen jaren bijna tastbaar geworden binnen de overheid en in het bedrijfsleven. Het ondernemerschap krijgt volgens veel bestuurders minder ruimte doordat er steeds meer een zero tolerance cultuur ontstaat (zowel binnen als buiten de organisatie). In bredere maatschappelijke zin is sprake van verkramping (cancel culture) en dat vertaalt zich ook naar hoe organisaties intern werken. 

KPMG heeft een serie interviews afgenomen om te onderzoeken hoe daarin verbetering kan worden aangebracht. U kunt dat lezen in onze publicatie 'De glazen leider'.

In de kern gaat het daarbij om het volgende: Risicomanagement is gedurende de afgelopen decennia een zeer volwassen beroep geworden. Het communiceren over de inzichten die risicomanagement oplevert, en daarmee ook over incidenten en fouten, heeft zich echter veel minder sterk ontwikkeld. Dat valt waarschijnlijk niet los te zien van de (wetenschappelijk bewezen) gedachte dat het menselijk brein moeite heeft om goed te beseffen wat risico’s zijn. De uitdaging voor leiders is om op dat communicatieve vlak een inhaalslag te maken en risk communication by design in te bouwen bij afwegingen en plannen.