• Hylke Kingma, Partner |

Dit is deel 1 van de tweereeks blogs over de KPMG PreHIMSS reis naar New York. Deel 1 staat in het teken van de diverse ziekenhuisbezoeken. Deel 2 gaat verder in op de samenwerkingsorganisaties en het data delen in de regio. 

Meer dan 30 CIO’s, CxIO’s, bestuurders en andere geïnteresseerden uit de zorg waren vrijdag 14 en zaterdag 15 april samen in New York voor het eerste deel van de KPMG HIMSS studiereis; georganiseerd door KPMG, Cognicum, Cisco en Dell. We hebben meerdere bezoeken gebracht aan New Yorkse ziekenhuizen en inspiratie gekregen van mooie voorbeelden van digitale zorg in en rondom de Big Apple. Graag delen we onze impressie van de zorg in deze mooie stad in twee blogs. Deze eerste beschrijft de lessen uit de ziekenhuisbezoeken tijdens onze reis. De tweede blog staat in het teken van de wijze van samenwerken in New York. 

Het verbonden zorglandschap

De studiereis is gericht op het verbonden zorglandschap en regionale platformen voor uitwisseling en betere samenwerking. Juist van de stad (en staat) New York kunnen we leren hoe samenwerking bijdraagt aan betere zorg en hoe bijvoorbeeld het oplossen van health inequity (ongelijkheid) wordt aangepakt. In New York is sprake van ongelijke toegang tot zorg op basis van ras, afkomst, inkomen en andere kenmerken. Er is een grote ambitie om dit te verbeteren. 

New York (5 zorgsystemen) vs Nederland (77 ziekenhuizen)

We starten op vrijdagochtend met een (werk)ontbijt op het KPMG kantoor met spectaculair uitzicht op de stad. Diverse sprekers vertellen over het zorgsysteem van New York, de demografie, de uitdagingen, de grote trends in technologie en hoe dat specifiek in New York wordt ingezet. De omvang van de staat lijkt op Nederland met 20 miljoen inwoners. De zorg wordt echter niet door 70 ziekenhuizen en vele andere zorgorganisaties geleverd, maar door 5 grote zorgsystemen die bestaan uit ziekenhuizen, community care centra en huisartsen. Er heeft een enorme consolidatie plaatsgevonden en nog steeds blijven deze zorgsystemen groeien door overnames. Het immense zorgsysteem Northwell Health is bijvoorbeeld ook een zorgverzekeraar, en daarmee een HMO (Healthcare Management Organization) die verantwoordelijk is voor zowel zorg als de financiering daarvan. Tijdens het bezoek spreken we met drie ziekenhuizen. New York Presbytarian Hospital, NY Langone Health en Montefiore Medical Center.

New York Presbytarian Hospital (NYP): versnelling nog van AI naar het zorgproces

In het New York Presbytarian Hospital worden we begroet door zes sprekers. NYP bestaat uit 10 ziekenhuizen waaronder een academisch centrum en heeft een afdeling huisartsenzorg en overige primaire zorg. NYP maakt gebruikt van één geïntegreerd EPD, zodat alle informatie altijd in het hele NYP zorgsysteem beschikbaar is.

De CITO (chief information & transformation officer) en CDTO (chief data & technology officer) vertellen over de inbedding van technologie in zowel de bedrijfsvoering als de zorg: “We willen technologie laten werken voor alle medewerkers van NYP. Van administratie tot logistiek en kliniek. Niet alleen in de grote kernsystemen maar ook de processen en workflow tussen deze systemen.” Onder andere servicenow wordt gebruikt om maximale ondersteuning te geven aan alle medewerkers.

Ashley Beecy is de Medical Director en tevens verantwoordelijk voor AI Operations. Een bijzondere en verfrissende combinatie met enorme voordelen: de versnelling van AI in het zorgproces. Toch hebben we nog een lange weg te gaan en de weg wordt helaas steeds langer. Het aantal onderzoeken naar toepassing van AI in de zorg neemt exponentieel toe terwijl het aantal use cases dat daadwerkelijk geïmplementeerd wordt in het dagelijkse zorgproces beperkt blijft. “Het is cruciaal dat zowel medewerkers als patiënten meegenomen worden in de technologie zodat het geen ‘black box’ model wordt.”

Overigens heeft de staat New York begin dit jaar een op AI gebaseerde diagnostische test voor borstkanker goedgekeurd. De test zal later dit jaar beschikbaar zijn voor zorgverleners én voor patiënten.

NYP heeft gekozen om innovaties op één platform te laten landen. Op deze manier kan sneller worden opgeschaald en is de toegevoegde waarde voor de artsen en verpleegkundigen sneller te realiseren. Bepaalde integraties zijn namelijk al standaard geborgd. Door een sterke focus op digitale communicatiekanalen is het ziekenhuis in staat om de patiëntreis te optimaliseren en de kosten te verminderen.

Key take-aways:

 • Maak een duidelijke business case, manage deze het hele proces en focus op de Return On Investment (ROI). Zowel in kwaliteit, maatschappelijke opbrengsten en financiële opbrengsten.
 • Het gaat niet om de technologie, maar om de ondersteuning van de gebruiker om de technologie optimaal te gebruiken én de veranderingen te verankeren in de organisatie.
 • Investering in AI is nodig voor versnelling van concrete toepassing in het werkproces. Borg direct de ondersteuning en samenwerking tussen IT, data, beheer en gebruik.

NYU Langone: 10-jarig digital transformation programma

Ook NYU Langone ontvangt ons met vijf sprekers waaronder de CIO, Nader Mherabi. Het is net zoals NYP een groot zorgsysteem met veel locaties in de stad New York, waaronder een academisch centrum. Bij Langone staat digitalisering en innovatie al jaren hoog op de agenda en dit wordt tijden de tour in het ziekenhuis duidelijk zichtbaar. Met uitzicht over East River zijn de patiëntkamers sterk innovatief ingericht met onder andere tablets voor de patiënten en grote actieve schermen in de kamers waar op allerlei diensten voor patiënten worden aangeboden.

Patiënten vormen een belangrijke doelgroep. De CIO noemt dit de Patient Digital Experience (PDX). Daarnaast maakt hij ook onderscheid in Clinician Digital Experience (CDX), Research DX, Education DX en specifiek Workforce Digital Experience. Dit laatste is erg belangrijk: geef alle andere werknemers de tools om te kunnen versnellen. De strategie van Langone is erop gericht om op al deze gebieden te excelleren. Je kunt je afvragen of er meerdere gebieden zijn waarop je de digitale experience kan verhogen. Bijvoorbeeld bedrijfsvoering, of specifiek de samenwerking met andere zorgsystemen. Al is dit laatste toch minder van toepassing op Langone, omdat het van zichzelf al een zorgsysteem is met veel verschillende afdelingen in meerdere zorgsegmenten.

Het uitwisselen van informatie met andere zorgsystemen gaat via de HIE’s (Healthcare Information Exchange). Maar niet volledig. Ook het feit dat de meeste zorgsystemen gebruik maken van Epic zorgt ervoor dat informatie ook direct tussen deze organisaties kan worden gedeeld. Het gebruiken van meer volwassen EPD’s zorgt er ook voor dat datakwaliteit toeneemt en dus meer betrouwbaar is. Vooral in het care segment is de datakwaliteit soms nog te laag waardoor uitwisseling wordt bemoeilijkt.

Vanuit diverse perspectieven wordt door de sprekers toegelicht hoe technologie wordt ingezet om zorg te verbeteren, maar vooral de ervaring voor alle gebruikers in alle domeinen te verbeteren. Het gaat in grote mate ook om hoe je het doet: “we realize products, not projects”. Langone zet vol in op standaardisatie (bijvoorbeeld Epic First), en werkt niet met pilots die nooit worden afgerond, maar met kleine experimenten die daarna snel worden opgeschaald. Ook volgens de CMIO is dit de enige manier om sneller de juiste stappen te zetten.

Key take-aways:

 • Geef zorgverleners én patiënten de tools om te kunnen versnellen (digital experience programma).
 • Doe geen pilots, maar experimenteer en schaal daarna snel op (Fail fast & Scale fast).
 • Zie IT als een partner van de zorg in plaats van uitvoerder.
 • Standaardiseer waar mogelijk.

Health Equity

Morehouse School of management is een zorgorganisatie in Atlanta, Florida. Maar toont met een interessante casus aan hoe met ongelijke toegang tot zorg kan worden omgegaan. Middels een video verbinding gaf Todd Ellis vanuit Florida een toelichting op het health equity platform wat Morehouse heeft gerealiseerd samen met KPMG. Door het combineren van enorme hoeveelheden publiek toegankelijke data in combinatie met data over geleverde zorg, is een platform gerealiseerd waar in kaart is gebracht waar mensen terecht kunnen voor steun voor allerlei zorgvragen. Deze data is niet alleen handig voor burgers, maar biedt overheden ook inzicht in de ‘gaten’ die er in de dienstverlening zijn. Hiermee ontstaat een ‘digitale voordeur’ voor alle patiënten in Atlanta en is er meer inzicht in hoe specifieke zorg geleverd kan worden aan mensen met verschillende sociale achtergronden zodat de toegang tot zorg voor iedereen wordt vergroot.

Key take-aways:

 • Ongelijke toegang is een wereldwijd thema, waar technologie een goede, ondersteunende rol in kan spelen.
 • Een digitale voordeur geeft niet alleen betere toegang tot zorg, maar draagt ook bij aan het inzichtelijk maken waar extra zorgaanbod nodig is om alle bevolkingsgroepen goed te kunnen bereiken. 

Next Generation Accountable Care

Matt Shafiroff van Montefiore spreekt over de rol van technologie in relatie tot Next Generation Accountable Care (NGAC). Accountable Care is een concept dat steeds meer voet aan de grond krijgt in de gezondheidszorg. Het is een systeem dat de verantwoordelijkheid van de gezondheidszorg overbrengt van de patiënt naar een team van zorgverleners. Dit team is verantwoordelijk voor de gezondheid in plaats van de gezondheidszorg door middel van een geïntegreerde aanpak. Next Generation Accountable Care neemt deze aanpak een stap verder. Het doel is om geïntegreerde zorg te verstrekken die is gericht op preventie en gezondheidswinst, in plaats van alleen de behandeling van ziektes. Het systeem stelt zorgverleners ook in staat om beter samen te werken met patiënten, zodat ze hun gezondheid beter kunnen beheren.

Key take-aways:

 • Afspraken maken omtrent gegevensuitwisseling is essentieel voor samenwerking.
 • Big data zorgt voor nieuwe inzichten en kan de uitkomsten voor patiënten significant verbeteren, maar komt met de nodige uitdaging in regelgeving en privacy.

De verschillende bezoeken en sprekers tijdens deze reis hebben veel inspiratie gebracht en waren een mooie voorbereiding op HIMSS in Chicago. 

Ook interessant

Wil je hier meer over horen en hierover doorpraten? Op 15 mei organiseert KPMG de bijeenkomst "Versnellen van de digitale transformatie van de zorg". Meer informatie en aanmelden kan via onderstaande link: